Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie Województwo warmińsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ankieta KSOW 2014 – 2020

Cel ankiety :

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ankietę mającą na celu zebranie opinii na temat działań, które zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa1 mają być realizowane w ramach Planu Działania KSOW w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z działaniami Planu Działania KSOW wymienionymi w części II przedstawionej ankiety i wybranie tych, które w Państwa ocenie są najciekawsze i obejmują obszar najbardziej godny wsparcia z punktu widzenia Waszego doświadczenia i zakresu działania.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzupełnienia wymienionych działań, dodatkowymi, które w Państwa opinii realizują cele KSOW (wymienione w części I ankiety), a które nie zostały ujęte wśród wymienionych działań. Innymi słowy, jeśli w Państwa ocenie, przedstawiony katalog działań wymaga uzupełnienia, prosimy o wskazanie działań dodatkowych w części III ankiety. Po pozytywnej weryfikacji, działania te będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW.
Niniejszą ankietę, prosimy wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją i odesłać do dnia 10 czerwca 2015 roku.

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka Centralna KSOW
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Cześć I - Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

  1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
  2. Podniesienie jakości realizacji Programu.
  3. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.
  4. Promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie.
  5. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Dane partnera:


UWAGA: Zaznaczenie pola NIE uniemożliwia dalszy udział w ankiecie. W celu uzyskania statusu partnera KSOW należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html.
Adres
* - pola wymagane

Część II - Działania KSOW Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Część III - Inne działania:

Działanie


Inne działanie:

Prosimy o wskazanie innych działań aniżeli wymienione w części II ankiety, które w Państwa opinii powinny być realizowane w ramach KSOW 2014 – 2020.

Uzasadnienie:

Krótkie uzasadnienie uwzgledniające jeden z celów KSOW.

Ankieta umożliwia wybranie tylko 3 działań KSOW.

logo UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009