|

Bezpieczeństwo produkcji żywności w małych zakładach przetwórczych - studia

Uprzejmie informujemy, że IBPRS-PIB w Warszawie prowadzi aktualnie nabór na dwusemestralne studia podyplomowe pt: „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych”. Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów I i II stopnia studiów, głównie dla pracowników i doradców ODR oraz rolników, którzy dzięki ścisłej współpracy z naszym instytutem badawczym, będą mogli mocniej zaangażować się w proces bezpieczeństwa przetwarzania żywności.

Podczas kształcenia absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę z zakresu bezpiecznego zdrowotnie przetwarzania i utrwalania żywności, a także z systemu prawnego prowadzenia produkcji, transferu wiedzy i innowacyjności, szczególnie w małym lokalnym przetwórstwie. Ponadto absolwenci zostaną przygotowani do wprowadzania i praktycznego stosowania systemów bezpiecznej zdrowotnie produkcji w zakresie dobrych praktyk (GMP, GHP) i systemu HACCP i bezpiecznej zdrowotnie dystrybucji żywności. przez rolników i producentów żywności. Studia są skierowane również dla absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich, jak i zawodowych którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności prowadzenia bezpiecznej produkcji żywności. 

Więcej informacji na stronie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego