|

Czy odwiedziliście już Kącik Edukacyjny UE? Czas na zupełnie inną naukę online!

W Kąciku Edukacyjnym znajdziecie wiele ćwiczeń, quizów i innych narzędzi, które możecie wykorzystać w trakcie lekcji.

Strona zawiera gry, informacje o konkursach oraz interaktywne ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawierają one wiele ciekawych informacji na temat UE. Z materiałów można korzystać zarówno w szkole, jak i w domu. Strona zawiera też informacje o studiach i wolontariacie za granicą. Publikacje z tej strony mogą posłużyć nauczycielom jako materiały do zajęć o Unii Europejskiej dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Oprócz materiałów dydaktycznych strona oferuje też możliwość nawiązania kontaktu ze szkołami i nauczycielami z całej UE.

Wejdź na: europa.eu/learning-corner/home_pl