|

Jaką wieś zbudujemy do 2040 roku?

The healthy rural life. The woman and man in the green field

W ramach projektu Rural Future EU wspieranego przez Fińską Sieć Obszarów Wiejskich, organizowane jest „Forum European Rural Entrepreneurship” — wydarzenie online odbywające się 22 września 2021 roku, w godzinach 13:00 - 17:00 czasu fińskiego (12:00 – 16:00 czasu polskiego).

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających na lub dla dobra wsi, jednak każda zainteresowana tematem przyszłości europejskich obszarów wiejskich osoba, także będzie na nim mile widziana. Organizatorzy spotkania pragną aby uczestnicy, na podstawie wniosków wyniesionych z wizji europejskiej wsi, opowiedzieli jaki według nich kształt przybrać ma wieś roku 2040. Forum koncentrowało się będzie głównie na wysłuchaniu głosów przedsiębiorców wiejskich z całej Europy, stojących przed podobnymi wyzwaniami, mającymi podobne możliwości jak regiony organizujące wydarzenie —Karelia Północna i Laponia w Finlandii.

Aby dołączyć do Forum, należy zarejestrować się przez formularz dostępny na stronie organizatorów do 17 września 2021 roku.

Więcej informacji wraz ze szczegółowym harmonogramem spotkania, znajduje się na stronie „Rural Future”

Spotkania odbywać się będą w jęz. angielskim