|

Relacja z pierwszego zjazdu szkoły serowarstwa farmerskiego realizowanej w ramach projektu pn. Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej

W dniach 20.02 - 21.02.2021 r. odbyło się pierwsze szkolenie w ramach szkoły serowarstwa farmerskiego organizowanej w ramach realizacji operacji Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej.

Szkoła serowarstwa farmerskiego, to cykl 10 zjazdów szkoleniowych obejmujący 160 godz. (w tym 9 dwudniowych modułów merytorycznych + 1 egzaminacyjny). Uczestnikami szkoleń zostali producenci sera, osoby związane z branżą serowarską i/lub osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego.  Podczas kursu swoją wiedzę i doświadczenie poszerza 17 uczestników, w tym dwie osoby jako tzw. „wolni słuchacze”.

Pierwsze szkolenie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbyło się w formule online.  Uczestnicy wykazali się ogromną aktywnością podczas prowadzonych zajęć, co dowodzi jak wielka jest potrzeba organizowania tego typu szkoleń.

W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć, zostali poproszeni o wypełnienie testu wiedzy ex-ante, celem sprawdzenia posiadanej przez nich wiedzy w zakresie zagadnień realizowanych podczas modułów merytorycznych. 

W sobotę o godz. 9:00 cykl szkoleń rozpoczęła Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności -  dr hab. inż. Barbara Żarowska, profesor uczelni. Następnie dr inż. Marek Szołtysik, który kierował pracami zespołu ekspertów opracowujących koncepcję szkoleń, opowiedział o treściach merytorycznych, które poznają uczestnicy podczas całego cyklu, a także o przebiegu egzaminu zaplanowanego na koniec cyklu. Następnie dr inż. Anna Ogły, kierownik projektu, przedstawiła organizacyjne kwestie związane z realizacją kursu.

 

Następnie rozpoczęły się zajęcia w ramach modułu I – organizacja, aspekty ekonomiczne i wymagania prawne funkcjonowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej.

W pierwszym dniu odbyły się następujące wykłady/ćwiczenia :

  • „Aktualne akty prawne regulujące przetwórstwo żywności, ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego”
  • „Zasady związane z ochroną prawną znaków towarowych oraz  działaniami promocji marki”
  • „Charakterystyka elementów tworzenia i nadzorowania  dokumentacji produkcyjnej, systemowej i handlowej”

Drugi dzień szkoleniowy obejmował wykłady i ćwiczenia:

  • „Podstawowy rachunek kosztów dla prowadzonej działalności”
  • „Właściwe warunki techniczne, higieniczne oraz funkcjonalne dla serowarni farmerskiej/rzemieślniczej’’

Podsumowując: podczas pierwszego szkolenia uczestnicy zapoznali się m.in. z  aktami i wymaganiami prawnymi związanymi z rejestracją i funkcjonowaniem działalności MOL i RHD;  prowadzeniem dokumentacji produkcyjnej, identyfikacją i analizą kosztów prowadzenia działalności serowarskiej oraz kryteriami dopuszczania i kontrolowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej przez jednostki nadzoru urzędowego.

 

Następny zjazd planowany jest na 13.03-14.03.2021 r.