|

Wspólnie dla dobra wsi

Two farmers talk on the field, then shake hands. Use a tablet

Fundacja Wspomagania Wsi już 19 raz organizuje Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbędzie się w miejscowości Maróz koło Olsztynka w dniach 23-25 września 2021 roku.

Wydarzenie to powstało na gruncie idei wspierających rozwiązania stosowane w działaniach oddolnych przez organizacje społeczne, grupy działania i wszystkie osoby pragnące wspólnie dbać o lepsze — zbudowane na wymianie doświadczeń i wiedzy — jutro. Ostatni rok pokazał nam, jak istotne są wspólne działania różnych, kierujących się często sprzecznymi interesami grup. W wypracowanych pomiędzy nimi porozumieniach, w skupieniu na jednoczących nas celach, nieraz udawało się aktywnie i efektywnie odpowiadać na wyzwania narzucane nam w czasie pandemii — szczególnie podkreślającym wartość wspólnych działań. Jak piszą organizatorzy:

Ale wspólnie działać w świecie i w społecznościach  podzielonych na walczące ze sobą grupy nie jest łatwo. Chcemy pokazać, że warto się uczyć i  dzięki  edukacji, szczególnie tej nieformalnej niwelować  wzajemną wrogość i zasypywać okopy.

[…]

...tylko dzięki niej lepiej rozumiemy coraz bardziej różnorodny świat, zyskujemy kompetencje pozwalające sobie w nim radzić i wspólnie stawić czoło wyzwaniom;  zarówno takim, jak zmiana pracy czy wpływanie na ważne dla nas decyzje władz różnych szczebli,  jak i wielkie kryzysy – ocieplenie klimatu czy pandemia.

Źródło: link

Zaproszenie na spotkanie szczególnie skierowane jest do osób formalnie związanych z organizacjami działającymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Zebranie w jednym miejscu wszystkich osób pragnących działać na rzecz swojego regionu, pozwoli na wspólne określenie zasobów jakimi dysponujemy jako przedstawiciele polskiej wsi i, co istotniejsze — jak działać aby efektywnie korzystać z nich w przyszłości.

Ponadto, podczas spotkania omawiane będą między innymi, także okazje i niebezpieczeństwa płynące ze „zdigitalizowanego” świata. Każdy uczestniczący w wydarzeniu będzie miał okazję dowiedzieć się o tym jak przestrzeń cyfrowa, coraz silniej wpływająca i nieraz stająca się nieodzowną częścią naszych żyć, może być wykorzystywana dla osiągnięcia wspólnych korzyści; jak poruszać się po niej w pełni świadomie, by: „nie być ofiarą cyfrowego świata, lecz jego mieszkańcem”. Bo też, jak pisze o zagrożeniach jeden z ekspertów, dr Arash Javanbakht:

Jesteśmy z natury plemiennymi stworzeniami, ale szczególnie gdy się boimy, cofamy się dalej w plemienność i mamy tendencję do ufania informacjom przekazywanym nam przez nasze plemię, a nie przez innych. Zwykle jest to zaleta ewolucyjna. Zaufanie prowadzi do spójności grupy i pomaga nam przetrwać.

Ale teraz ten sam trybalizm [w odniesieniu do aktywności w internecie – dop. autor] – wraz z presją rówieśników, negatywnymi emocjami i temperamentem – często prowadzi do ostracyzmu tych, którzy się z nami nie zgadzają.

[…]

Zawsze znaliśmy ludzi myślących inaczej od nas, jednak obcowanie z nimi było normalne, było częścią umowy społecznej. Teraz jednak, ich głosy stały się bardziej odległe — „inni” stali się obecnie tymi, których kochamy nienawidzić w social mediach.

Źródło: link [tłum. autorskie].

Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?

Chętni uczestnictwa proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie organizatora. Dokumenty należy wypełnić i wysłać do 5 sierpnia 2021 roku, do godziny 23:59, a następnie podążać za instrukcjami podanymi na stronie.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz ograniczenia sanitarne nakładane przez odpowiednie organy, organizatorzy kierują zaproszenie przede wszystkim do osób, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 nie później niż 9 września 2021 roku. W wyniku tego, osoby zgłaszające chęć udziału w spotkaniu poproszone zostaną o podpisanie oświadczenia o zaszczepieniu oraz przesłanie jego skanu nie później niż 20 września 2021 roku na adres: maroz2021@nida.pl.