Biblioteka

Elżbieta Kowalik, Małgorzata Kowalska, 2013

Kolorowe Zagrody

Celem publikacji jest zainspirowanie mieszkanek i mieszkańców wsi do zakładania, bądź zachowania istniejących tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych

To zbiór informacji m.in. na temat: historii tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych, zasad projektowania i budowy ogrodu wiejskiego, gatunków i odmian roślin ozdobnych i zielarskich charakterystycznych dla tradycyjnych wiejskich ogródków, naturalnych metod pielęgnacji gleby i roślin, zachowania wiejskiej bioróżnorodności. Publikacja zrealizowana przez Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń”.    

2013

Katalog dobrych praktyk - prowadzenia aktywizacji i budowania kapitału społecznego przez lokalne grupy działania oraz zintegrowania i komplementarności lokalnych strategii rozwoju na obszarach wiejskich

Publikacja, powstała w ramach projektu: „Seminaria dla LGD nt. metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania oraz wydanie publikacji” i jest owocem zbierania i opracowywania dobrych praktyk, które były przedstawiane przez przed­stawicieli lokalnych grup działania w trakcie seminariów. Publikacja zrealizowana w ramach Planu działania SC KSOW.

Katarzyna Osiecka i zespół ekspertów Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2013

ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat uruchamiania i prowadzenia własnej firmy, dostarcza pomysłów i inspiracji na temat działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, zawiera wiele użytecznych porad dotyczących prowadzenia własnego biznesu, jednocześnie odnosi się do predyspozycji osobowościowych przedsiębiorcy.

Krystyna Chałas, 2013

OPTYMALIZACJA SZANS EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ – perspektywa aksjologiczna. Badania w działaniu. Z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi

Publikacja została przygotowana w oparciu o badania w działaniu prowadzone w gimnazjach zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Głównym ich celem było poszukiwanie sposobów optymalizacji warunków stwarzających szanse edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej, która uczęszcza do szkół znajdujących się w środowisku wiejskim i małego miasta – szanse odkrywania wiedzy, urzeczywistniania wartości, nabywania kompetencji społecznych. W publikacji zawarto m.in. takie zagadnienia jak: nauczanie przez projekty w aspekcie szans edukacyjnych, edukacja aksjologiczna, wybrane przykłady dobrych praktyk oraz wybrane osiągnięcia edukacyjne uczniów. Publikacja w wersji papierowej dostępna w Fundacji FAPA.

ROZWIŃZWIŃ
2013

PUBLICZNE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI i OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW WSI. Red. naukowa J.Kania, L.Leśniak.

Publikacja powstała w związku z realizacją przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków projektu (w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013) obejmującego konferencją oraz badanie „Przyszłość doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji WPR”.   Publikacja zawiera artykuły recenzowane opracowane przez autorów referatów, koreferatów i komunikatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zawiera także relacje z obrad, komunikat końcowy konferencji. W publikacji znajdują się artykuły dotyczące m.in.: przyszłości doradztwa publicznego w Polsce, potrzeb doradczych rolników i przedsiębiorców, wyzwań jakie stoją przed doradcami, miejsca doradztwa rolniczego w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej.

ROZWIŃZWIŃ
2013

Agroturystyczne walory Wielkopolski

Album fotograficzny dokumentujący projekt pn. "Agroturystyka metodą rozwoju przedsiębiorczosći młodzieży z obszarów wiejskich" zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centarlnego KSOW na lata 2012 -2013. Prace oddające urok i specyfikę Wielkopolskiego krajobrazu, powstały podczas odwiedzin w gospodarstwach agroturystycznych, rozmów z właścicielami.

2013

PROBLEMY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W EUROPIE

Publikacja wydana w związku z realizacją projektu „Trzecia, międzynarodowa konferencja: Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W publikacji znajdują się wystąpienia i referaty wygłoszone w trakcie konferencji.

2013

Metodyki integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw

W ramach Planu działania SC KSOW opracowane zostały metodyki integrowanej ochrony roślin dla 25 upraw: cebula, kapusta pekińska, kapusta głowiasta, kalafior, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidor gruntowy, pomidor pod osłonami, burak ćwikłowy, szparag, por, seler, sałata, jabłoń, śliwa, wiśnia, grusza, czereśnia, truskawka, porzeczka, malina, borówka wysoka, brzoskwinia.

Każda z metodyk integrowanej ochrony roślin składa się z dwóch publikacji – dla doradców oraz dla producentów rolnych. W każdej metodyce podano sposób przygotowania i pielęgnacji gleby, zakładania sadu lub plantacji oraz jej prowadzenia. Najwięcej uwagi poświęcono integrowanej metodzie ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Omówiono najważniejsze choroby i szkodniki oraz podano metody ich ograniczania, z wykorzystaniem metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych. Pod tym linkiem znajdują się ponadto metodyki integrowanej ochrony wielu innych roślin – Metodyki – więcej.

ROZWIŃZWIŃ
Recenzenci: prof. dr gab. inż. Wiesław Musiał, dr hab. Mirosław Kłusek, 2013

Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanieidei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Publikacja wydana została w związku z projektem "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", z realizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W publikacji poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z: rozwojem spółdzielczości wiejskiej w Polsce, teartycznymi podstawami doradztwa rolniczego, historycznymi i społeczno-gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju spółdzielczości na polskiej wsi.

Wacław Idziak, Ryszard Wilczynski, 2013

Odnowa wsi - przestrzeń, ludzie, działania

Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Głównym celem publikacji jest przedstawienie bilansu 15-lecia specyfika polskiego podejścia, wsparcie odnowy wsi działaniami SPO 2004–2007 i PROW 2007–2014. Publikacja skierowana jest do liderów wiejskich i innych osób decydujących o mechanizmach rozwoju wsi, od gminy, poprzez województwo, do szczebla centralnego. Doświadczenia polskie są w publikacji analizowane w odniesieniu do procesu odnowy wsi na gruncie europejskim. Ponadto przedstawione zostały syntetyczne opisy poszczególnych programów regionalnych oraz wzorcowych działań wspierających odnowę wsi a także inicjatywy w zakresie odnowy wsi podejmowane poza jej głównymi nurtami.

ROZWIŃZWIŃ