Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” powstało w 2008 r. by aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców objętych lokalną strategią rozwoju. Obecnie…
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.…
LGD-Przyjazne Mazowsze
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze obejmuje 11 gmin powiatu płońskiego. Jej zadaniem jest poprawa warunków życia na wsi poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów w ramach Inicjatywy Leader PROW 2014-2020. Ważne jest dla nas…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Projekty, które zrealizowaliśmy: - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - Historia, która uczy, smakuje i bawi - 50 000,00zł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Turniej Gmin - 21 000,00zł. - Mazowiecka Jednostka Wdrażania…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” – powstała celem inspirowania do zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju regionu oraz poprawy jakości życia poprzez budowanie partnerstwa lokalnego i pobudzenie aktywności i samodzielności mieszkańców,…
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska to trójsektorowe partnerstwo, które uczestniczyło we wszystkich realizowanych w Polsce edycjach podejścia Leader (Pilotażowy Program Leader + Schemat I i II oraz Oś 4 Leader w ramach PROW na lata…
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami, które stanowią ogromy wkład w rozwój i aktywizację mieszkańców Powiatu Grodziskiego. Do najważniejszych projektów należą: - w ramach „Nabywania…
Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
kujawsko-pomorskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” to organizacja pozarządowa, która w swych strukturach skupia przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego z terenu powiatu nakielskiego. Obszarem jej działania jest 5 gmin: Gmina…
EKOWSPÓLNOTA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
CELEM STOWARZYSZENIA JEST WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYCZNEGO GMINY MIELNO I BUDOWY AKTYWNEJ SPOŁECZNOŚCI.
LGD "Kraina wokół Lublina"
lubelskie, Lokalna Grupa Działania
Misją LGD "Kraina wokół Lublina" jest podniesienie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie (inkubator przedsiębiorczości), rolnictwa oraz turystów. Chcemy sprawić, by w oparciu o nasze zasoby przyrodnicze i kulturowe obszar…