Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Przemysław Moszczyński
warmińsko-mazurskie, Osoba fizyczna
Jestem sołtysem sołectwa Stradomno gdzie wspieram mieszkańców i dbam o rozwój wsi.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA LASECZNO
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno powstało w 2015 roku. Misją naszą jest aktywizowanie społeczne i kulturalne mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Misję tę realizujemy poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych rajdów…
STOWARZYSZENIE WIEPRZOWINA POLSKA
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszenie producentów rolnych i wspólna ochrona interesów rolnika. Staramy się pomóc w trudnej sytuacji producentów trzody chlewnej związanej z wystąpieniem ASF pozyskiwanie nowych kontrahentów poszerzać wiedzę na…
Bogusław Mariusz Tyczkowski
podlaskie, Osoba fizyczna
Działalność gospodarcza oparta na produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa MM Prestige Sp. z o.o.
podkarpackie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Szkolenia BHP ppoż nadzór bhp w firmie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej udział w akcjach charytatywnych kulturalnych i sportowych.
STOWARZYSZENIE RAZEM DLA TARCHAŁ WIELKICH I OKOLICY
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie 1. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2. Działalności charytatywnej 3. Podtrzymywania tradycji…
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
warmińsko-mazurskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Strategicznym przedmiotem działalności GOK Laseczno jest szeroko pojęta kultura. Celem podstawowym jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury podejmowania działań dla zachowania tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego gminy Iława…
Ochotnicza Straż Pożarna w Biesnej
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Ochotnicza Straż Pożarna w Biesnej jest stowarzyszeniem które nieodpłatnie świadczy swoją pomoc na rzecz mieszkańców Gminy Łużna i okolic. Odpowiada na każde wezwanie bezinteresownie niosąc pomoc i pomagając w sytuacjach zagrożenia. OSP nieformalnie…
Schlensag Paweł Ciastkarnia Paweł
opolskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Ciastkarnia którą prowadzę w swoim asortymencie posiada nagrodzony i wyróżniony kołocz - produkt lokalny Opolszczyzny.
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Biesna
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
1. Działalność kulturalna edukacyjna i integracyjna na rzecz społeczności wiejskiej. 2. Obrona praw reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. 3. Wspieranie lokalnych…