Partnerzy KSOW

Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

NIP:
8133073249

REGON:
690007105

Adres siedziby:
podkarpackie
Wyszyńskiego 14
36-060 Głogów Młp.

Numer telefonu: 177897230
Strona WWW: www.przedszkole.glogow-mlp.pl
Adres e-mail: przedszkole@glogow-mlp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Małe gospodarstwa rolne
 • Młody rolnik

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działalność oświatowa dla dzieci od 3 do 6 lat. Jednym z priorytetów przedszkola jest kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska i ekologią. W przedszkolu działa zespół ds. ekologii. Organizujemy konkursy o tematyce ekologicznej ekologiczny pokaz mody prace plastyczne z odpadów segregowalnych. przygotowujemy przedstawienie o tematyce ekologicznej na Dzień Ziemi. Prowadzimy pogadanki i uczymy dzieci segregacji śmieci. Bardzo istotna jest także tematyka zdrowego odżywiania promocja zdrowego stylu życia.

Data rejestracji: 12.01.2021