Partnerzy KSOW

Federacja Mazowia

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5213236580

REGON:
015445012

Adres siedziby:
mazowieckie
Kredytowa 6 lok.22
00-062 Warszawa

Numer telefonu: 601554747
Strona WWW: www.mazowia.org.pl
Adres e-mail: mazowia@mazowia.org.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Federacja Mazowia działa już od ponad 18 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 70 różnorodnych NGO-sów. Wśród nas są małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie stowarzyszenia i fundacje w tym LGD o zróżnicowanym profilu – od budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę dziedzictwo narodowe i ekologię po pomoc społeczną i działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju i integracja III sektora w naszym województwie.

Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności. W ramach swojej działalności oferujemy dla mazowieckich ngo rzecznictwo interesów wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy organizacjami w kraju i zagranicą współudział w tworzeniu polityk publicznych doradztwo szkolenia publikacje z przeprowadzonych badań i diagnozdostępne na stronie Federacji

Corocznie organizujemy Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych - jedyne w skali województwa spotkanie mazowieckich organizacji pozarządowych.

Data rejestracji: 12.01.2021