Partnerzy KSOW

Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5641795728

REGON:
385216486

Adres siedziby:
lubelskie
Fajsławice 96
21-060 Fajsławice

Numer telefonu: 579470765
Strona WWW: www.facebook.com/dkfajslawice
Adres e-mail: kultura.fajslawice@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działamy w poczuciu szczytnej misji ochrony tradycji i kultywowania lokalnej kultury.

Data rejestracji: 12.01.2021