Partnerzy KSOW

WÓJT GMINY KONSTANTYNÓW

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5372312388

REGON:
030237581

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
21-543 Konstantynów Konstantynów

Numer telefonu: 692464083
Strona WWW: konstantynow@lubelskie.pl
Adres e-mail: wojt@ugkonstantynow.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Rolnictwo precyzyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Konstantynów - powierzchnia 8706 ha w tym 700 ha upraw sadowniczych. Gmina o pięknych walorach turystycznych skoncentrowanych nad rzeka Bug. Gmina posiada wolne tereny do zagospodarowania turystycznego . Przeprowadzono inwestycje w OZE - 75 gospodarstw posiada instalacje solarne natomiast 15 instalacje PV.

Data rejestracji: 13.01.2021