Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Puznowianeczki

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
mazowieckie
Puznówka87
08-440 Puznówka

Numer telefonu: 609147538
Adres e-mail: dominika.sek@interia.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

https//www.facebook.com/search/topqkgw2022puznowianeczki22

Data rejestracji: 13.01.2021