Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Łużnej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7381854753

REGON:
492015606

Adres siedziby:
małopolskie
Łużna 607
38-322 Łużna

Numer telefonu: 183543039
Adres e-mail: karpp@luzna.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów i innych klęsk. 3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej. 4. Branie udziału w obronie cywilnej. 5. Rozwijanie wśród członków osp zainteresowań w dziedzinie kulturyoświaty i sportu. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Data rejestracji: 21.01.2021