Partnerzy KSOW

Sokołowski Ośrodek Kultury

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8230002372

REGON:
000841768

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Wolności 27
08-300 Sokołów Podlaski

Numer telefonu: 257872438
Strona WWW: www.sokolowskakultura.pl
Adres e-mail: sekretariat@sokolowskakultura.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Sokołowski Ośrodek Kultury jest bardzo aktywną placówką samorządową która prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury edukacji artystycznej oraz promowania dziedzictwa historyczno-kulturowego. Zasięg działania i współpracy SOK obejmuje region wschodniej części województwa mazowieckiego oraz południowo-zachodniej części województwa podlaskiego. Ośrodek jest jednym z liderów w sieciach współpracy takich jak Wielki Gościniec Litewski czy Podlaskie Dziedzictwo Kultury. Ośrodek prowadzi działalność animacyjną organizacja ponad 150 wydarzeń kulturalnych rocznie edukacyjną 24 sekcje artystyczne dla ponad 1000 stałych członków oraz informacyjno-wydawniczą własny magazyn ZOOM - oko na kulturę Sokołowski Rocznik Historyczny wydawnictwa fonograficzne itp.. W SOK działa Galeria DOM duże artystyczne wystawy malarstwa grafiki rzeźby i fotografii Kino Sokół największe kino studyjne w regionie z ponad 35 000 widzów rocznie Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego Stacja Sokołów wystawa stała prezentująca dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu oraz Informacja Turystyczno-Kulturalna punkt informacji o walorach regionu. Wiele aspektów działalności SOK ma charakter innowacyjny. Ośrodek zrzesza wokół siebie duże środowisko artystyczne i kulturalne a także popularyzatorskie związane z historią i dziedzictwem kulturowym regionu.

Data rejestracji: 21.01.2021