Partnerzy KSOW

Gmina Nowogródek Pomorski

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5970013997

REGON:
000541575

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski

Numer telefonu: 95 747-17-60
Strona WWW: https//www.nowogrodekpomorski.pl/
Adres e-mail: wojt@nowogrodekpomorski.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona gleb przed erozją
  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Nowogródek Pomorski aktywnie działa nad rozwojem infrastrukturalnym ekonomicznym oraz społecznym miejscowości wchodzących w jej skład oraz poprawą warunków życiowych jej mieszkańców. Gmina Nowogródek Pomorski leży we wschodniej części powiatu myśliborskiego znajdującego się w południowo – zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Od zachodu i północy sąsiaduje z gminą Myślibórz od wschodu z gminą Barlinek. Południową i południowo – zachodnią granicę stanowi granica województw zachodniopomorskiego i lubuskiego wzdłuż której gmina Nowogródek Pomorski sąsiaduje z gminami Kłodawa i Lubiszyn powiat gorzowski.

Na terenie gminy Nowogródek Pomorski największą powierzchnię zajmują lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione – jest to ponad 45 powierzchni gminy. Użytki rolne stanowią drugą grupę użytków co do wielkości zajmowanej powierzchni – ponad 43. Gmina Nowogródek Pomorski jest gminą rolniczą gospodarka żywnościowa jest jej podstawową funkcją.

Data rejestracji: 21.01.2021