Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Impuls

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
1182203932

REGON:
385173720

Adres siedziby:
mazowieckie
Wiejska 12a
05-092 Łomianki

Numer telefonu: 604317246
Adres e-mail: stowarzyszenieinicjatywimpuls@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Impuls jest młodym stowarzyszeniem które powstało w grudniu 2019 r. Powstało z inicjatywy grupy młodych ludzi którym leży na sercu dobro społeczne którzy wspierają społeczność poprzez m.in. - inicjowanie oraz wspieranie działalności twórczej kulturalnej oświatowej naukowej sportowej rozrywkowej i społecznej - organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji - organizowanie konferencji prelekcji seminariów odczytów sesji naukowych dyskusji prezentacji wystaw pokazów konkursów spotkań warsztatów artystycznych i twórczych rozwojowych oraz innych imprez społeczno – kulturalnych rozrywkowych sportowych turystycznych rolniczych naukowych - realizowanie programów i działań profilaktycznych związanych z uzależnieniami - wspieranie rozwoju osobistego intelektualnego twórczego i społecznego - upowszechnianie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji.

Data rejestracji: 21.01.2021