Partnerzy KSOW

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BORKI WIELKIE

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5761551064

REGON:
160231505

Adres siedziby:
opolskie
ul. Młyńska 8
46-300 Borki Wielkie

Numer telefonu: 698 788 047
Strona WWW: www.borkiwielkie.pl
Adres e-mail: psp@borkiwielkie.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy wsi. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi oraz wspierania społecznej aktywności mieszkańców, a w szczególności: a) podnoszenie standardów życia i pracy mieszkańców wsi; promowanie wsi i regionu, jego kultury ludowej i lokalnych tradycji oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego; podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu; wspieranie inicjatyw społecznych oraz gospodarczych wsi w ramach programu "odnowy wsi"; wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej wspieranie działalności oświatowej oraz organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; ochrona interesów mieszkańców wsi. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Data rejestracji: 21.01.2021