Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7171828407

REGON:
061031830

Adres siedziby:
lubelskie
Spławy 11
24-320 Spławy

Numer telefonu: 516232804
Adres e-mail: kgwsplawy@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie ważnych społecznie wielopłaszczyznowych działań na rzecz kobiet a w szczególności

- Koncentrowanie działań wokół problemów rozumienia i promowania praw kobiet

- Promowanie działań wokół modelu rodziny z jednoczesnym podkreślaniem rangi pracy w gospodarstwie domowym

- Eliminowanie stereotypowego traktowania kobiet

- Organizowanie spotkań szkoleniowo-dydaktycznych

- Prowadzenie działalności oświatowej polegającej w szczególności na organizowaniu szkoleń sesji seminariów popularnonaukowych

- Wspieranie kobiet samotnych w trudnej sytuacji życiowej niepełnosprawnych itp.

- Krzewienie kultury podtrzymywanie tradycji pielęgnowanie polskości zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez m. In. organizowanie spotkań z twórcami ludowymi itp.

- Prowadzenie kursów nauki gotowania szycia robótek ręcznych i innych.

Data rejestracji: 21.01.2021