Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Parlament Wiejski

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
mazowieckie
Olszany 43
05-604 Jasieniec

Numer telefonu: 516 444 256
Strona WWW: www.parlamentwiejski.org.pl
Adres e-mail: kontakt@parlementwiejski.org.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Parlament Wiejski to zrzeszenie osób fizycznych współdziałających w celu wspierania władzy ustawodawczej w zakresie proponowania optymalnych rozwiązań prawnych dla wsi rolnictwa żywności oraz produktów nieżywnościowych pochodzenia rolniczego. Dotychczasowe działania Stowarzyszenia koncentrowały się na pozyskaniu sympatyków reprezentujących rolników mieszkańców wsi ekspertów od spraw rolnictwa oraz przetwórstwa i handlu. Stowarzyszenie przeprowadziło minidebaty poświęcone takim zagadnieniom jak potrzebie zmiany ustawy o izbach rolniczych wsparcia byłych pracowników PGR i ich rodzin oraz definicji aktywnego rolnika. Naczelna zasadą działania Stowarzyszenia jest umożliwienie dialogu wszystkim zainteresowanym rozwiązaniem bieżących i strategicznych problemów społeczności wiejskiej i wypracowanie propozycji gotowych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych. Z przeprowadzanych debat przygotowywane są materiały upowszechniane na stronach internetowych Stowarzyszenia i portalach społecznościowych. Stowarzyszenie szeroko promuje wypracowane rozwiązania w gronie polityków przedstawicieli administracji i organizacji zaangażowanych w wspieranie rozwoju rolnictwa i wsi.

Data rejestracji: 26.01.2021