Partnerzy KSOW

Gmina Sarnaki

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
4960206961

REGON:
030237687

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Berka Joselewicz 3
08-220 Sarnaki

Numer telefonu: 83 3599198
Strona WWW: www.sarnaki.pl
Adres e-mail: gmina@sarnaki.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jako Jednostka Samorządu Terytorialnego działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. W zakres działalności Gminy wchodzą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. z najważniejszych można wymienić zagospodarowanie przestrzenne gospodarka wodno-kanalizacyjna utrzymanie czystości edukacja publiczna pomoc społeczna bezpieczeństwo obywateli działalność w zakresie kultury.

Data rejestracji: 27.01.2021