Partnerzy KSOW

zródla dobrej sp.zo.o

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
5761578755

Adres siedziby:
opolskie
dobra 22
46-300 leśna

Numer telefonu: 605577027
Strona WWW: www.zrodladobrej.pl
Adres e-mail: biuro@zrodladobrej.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Leader/ RLKS
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

utworzenie ekologicznego ośrodka wypoczynkowego

Data rejestracji: 01.02.2021