Partnerzy KSOW

Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6653022263

REGON:
382828473

Adres siedziby:
wielkopolskie
Brzechwy 17
62-530 Posada

Numer telefonu: 602190068
Strona WWW: https//www.facebook.com/palac.posada
Adres e-mail: fundacjagipp@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja działa na rzecz integracji społecznej na obszarach wiejskich. Jest inicjatorem wielu wydarzeń i akcji społecznych w tym na rzecz ekologii sadzenia drze w przestrzeni publicznej dbania o środowisko. Współpracuje z lokalną społecznością sołectwem nadleśnictwem promuje historię i wartości związane z wsią i regionem.

Data rejestracji: 18.02.2021