Projekty 2014-2020

Uruchomienie nowej wypożyczalni i serwisu motocykli Pit Bike

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt "Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu nowej wypożyczalni i serwisu motocykli Pit Bike" miał się przyczynić do poprawy warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r. poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu wypożyczalni i serwisu motocykli Pit Bike.   Grupę docelową projektu stanowią dzieci, młodzież i dorośli entuzjaści sportów motocyklowych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt dotyczył zakupu motocykli oraz niezbędnego sprzętu do ich serwisowania. Dodatkowo Beneficjent odbył szkolenie z serwisowania motorów Pit Bike oraz zatrudnił dodatkową osobę. Beneficjent dysponuje nieruchomością, na terenie której prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada kwalifikacje zawodowe mechanika samochodowego.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
  • Stworzenie dwóch nowych miejsc pracy.
  • Odbycie szkolenia z serwisowania motorów.
  • Zrealizowanie projektu o charakterze innowacyjnym.

Wypożyczalnia Pit Bików i ich serwis jest działalnością innowacyjną na terenie gminy Unisław, gdyż nie ma podmiotów o podobnym charakterze na rynku lokalnym. Jazda na Pit Bikach to nowa forma spędzania wolnego czasu.

Ponadto Beneficjent podpisał list intencyjny z właścicielem toru do jazdy na Pit Bikach w Głażewie odnośnie bezpłatnego testowania serwisowanych motocykli oraz promowania na torze usług wypożyczalni i serwisu.


Beneficjent

Miłosz Pawlikowski

Głażewo 21, 86-260 Unisław

Tel: 603 792 412

WWW: http://torglazewo.pl/

E-mail: milosz2807@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2018 - 08.2019

Zasięg regionalny - Polska kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 50.000,00

w tym środki z UE: 31.815,00

z budżetu państwa: 18.185,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00