Projekty 2014-2020

Pociągiem do Natury – Koleją do Kultury

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pierwowzorem projektu "Kompleksowy projekt Pociągiem do Natury - Koleją do Kultury" był, realizowany w 2016 r. na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego, ponadregionalny, sieciujący projekt „Pociąg do natury”, który skupiał się na pokazywaniu i promocji produktów turystycznych położonych wzdłuż linii kolejowych. Wystarczyło dojechać pociągiem do jednej ze stacji kolejowych i wyruszyć dalej rowerem w podróż po okolicy. Pomocą służył, wydany w ramach projektu, Przewodnik, który ułatwiał planowanie podróży i wycieczek. Zawierał on opisy atrakcji turystycznych oraz orientacyjne mapy z odległościami.

Na bazie zdobytych doświadczeń powstał pomysł projektu rozbudowanego o połączenie z propozycją Kolei Mazowieckich „Koleją do kultury”. Dzięki temu została stworzona nowa propozycja dla turystów/mieszkańców. Za cel postawiono sobie zachęcanie do podróżowania kolejami w towarzystwie roweru oraz pokazywanie atrakcji położonych na uboczach i w rzadziej odwiedzanych miejscach. Założono kompleksową promocję tytułowego hasła i zwiększenie zainteresowania najbliższym otoczeniem, jednocześnie oferując system zniżek w opłatach w placówkach kultury i sztuki na terenie województwa mazowieckiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt zrealizował następujące zadania:

  • przeprowadzono działania promocyjne dotyczące projektu „Kompleksowy projekt Pociągiem do Natury – Koleją do Kultury";
  • wykonano i rozdystrybuowano publikację (2 000 szt.) oraz kalendarze (500 szt.) przy współudziale Partnera – Kolei Mazowieckich;
  • wykonano spot reklamowy, który był emitowany na nośnikach multimedialnych w pociągach Kolei Mazowieckich;
  • opublikowano 2 artykuły promocyjne w specjalistycznych pismach turystycznych: „Rynek turystyczny” i „Podróże”. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową kampanię promocyjną zachęcającą do odwiedzania atrakcyjnych przyrodniczo  i turystycznie zakątków województwa mazowieckiego. Dodatkowo dzięki wspólnej inicjatywie Kolei Mazowieckich i instytucji kultury można było uzyskać rabat, z biletem na przejazd, w mazowieckich muzeach i teatrach. Pomocną w tym była wydana publikacja, która zawierała krótkie opisy miejsc i atrakcji turystycznych, dane teleadresowe, miejsca noclegowe oraz mapy. 

Przełamywanie stereotypu „cudze chwalicie – swego nie znacie” musi być kompleksowe i długoterminowe. Projekt „Pociąg do natury”, a następnie rozbudowany „Pociągiem do natury – koleją do kultury” jest jednym z wielu kroków budowania nowej marki i kreowania mody na Mazowsze. Tworzenie spójnych propozycji z dodatkowym atutem komunikacji transportem szynowym oraz akcentujących walory rodzimej ziemi jest koniecznością, a opisywany projekt wpisuje się w strategię podnoszenia wiedzy na temat atrakcji  turystycznych i zasobów naturalnych.

Warto go kontynuować i tytułować dobrą praktyką, gdyż łączy wiele podmiotów i instytucji, pokazuje w spójny sposób atrakcje oraz podpowiada mieszkańcom i turystom nowe szlaki i nieodwiedzone miejsca. Proponuje także podróżującym kolejami system zniżek w placówkach kultury i sztuki zachęcając do ich odwiedzenia.

Projekt ma charakter powtarzalny i modelowy, dla jego realizacji użyto wielu mechanizmów (wydawnictwa, multimedia, promocja targowa, reklamy prasowe), co daje sporą możliwość dotarcia do zainteresowanych stron. Można go kwalifikować jako innowacyjny, bowiem nadal notuje się niewielką ilość projektów/produktów turystycznych łączących np. atrakcje turystyczne ze środkami komunikacji publicznej.


Beneficjent

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Tel: 22 59 79 338

WWW: www.mazovia.pl, www.mazowieckie.ksow.pl

E-mail: ksow@mazovia.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2017 - 12.2017

Zasięg wojewódzki - Polska mazowieckie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 41.952,85

w tym środki z UE: 26.694,58

z budżetu państwa: 15.258,27

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00