Projekty 2014-2020

Klub fitness

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Decyzja o przeprowadzonej inwestycji i rozszerzeniu działalności w zakresie uruchomienia klubu fitness została podjęta na podstawie analizy rynku, analizy obecnie istniejących w regionie obiektów świadczących usługi dostępu do siłowni, klubów fitness i analizy towarzyszących im usług dodatkowych. Dotychczas w Łasku i okolicach funkcjonowała jedna siłownia a najbliższe obiekty o wyższej funkcjonalności są zlokalizowane w Zduńskiej Woli, Pabianicach i Łodzi.

Moda na zdrowy styl życia w Europie stale rośnie, a wraz z nią popularność klubów fitness. Popyt na usługi fitness generować będzie także rosnąca zamożność naszego społeczeństwa, które już teraz skłonne jest przeznaczać dodatkowe kwoty z domowych budżetów. Realizacja operacji wpłynie na wzrost zysku przedsiębiorstwa a lokalna społeczność pozyska dostęp do wysokiej jakości usług związanych z poprawą kondycji fizycznej, co bezpośrednio pozytywnie wpłynie na poprawę poziomu zdrowotnego społeczeństwa.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zakupiono wyposażenie niezbędne do uruchomienia klubu fitness, w tym maszyny, urządzenia oraz akcesoria wykorzystywane w ćwiczeniach fizycznych, a także meble niezbędne do wyposażenia szatni klubu. Dzięki utworzeniu klubu powstały trzy nowe miejsca pracy.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Wprowadzono kompleksowe usługi w zakresie ćwiczeń siłowych, cardio i fitness zlokalizowanych w jednym obiekcie. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia płynność ruchu, dłuższą żywotność urządzenia, większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, zajmuje mniej miejsca dając możliwość efektywniejszego wykorzystania powierzchni w klubie, co przekłada się na możliwość obsługi większej ilości klientów na tej samej powierzchni.


Beneficjent

Maciej Podwysocki P.P.H. "ELMAPAK"

ul. Jana Pawła II 7A, 98-100 Łask

Tel: 601910318

E-mail: elmapak@op.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2018 - 06.2018

Zasięg lokalny - łódzkie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 514.777,51

w tym środki z UE: 290.376,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 224.401,51

inne: 0,00