Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka

sport / rekreacja
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2007-04-02 do: 2009-12-30
5 491 998.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: śląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
Beneficjent:
Gmina Węgierska Górka
Zielona 43 34-350 Węgierska Górka
WWW: www.wegierska-gorka.opg.pl
Opis projektu:
**Projekt zdobył drugie miejsce w kategorii technicznej II edycji konkursu "Przyjazna wieś"**
Działania zrealizowane:

  

Podstawowym atutem Gminy Węgierska Górka jest jej położenie geograficzne. Mieszkańcy i turyści doceniają piękno terenów krajobrazowych i atrakcyjność otoczenia przyrodniczego, zwracają także uwagę na korzystne warunki klimatyczne. Dzięki tym walorom Gmina stanowi idealne miejsce do uprawiania turystyki i wypoczynku w ciągu całego roku.

Głównym celem projektu był rozwój turystyki jako głównej funkcji w warunkach względnej dominacji atrakcyjności turystycznej Gminy. Istotnym elementem zwiększenia atrakcyjności regionu było stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów. Założony cel został zrealizowany poprzez budowę kompleksowej infrastruktury turystycznej, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki pieszej, rowerowej i górskiej, a także pełnieniu funkcji rekreacyjnych, bazując na naturalnych walorach Gminy. Elementem projektu była także edukacja historyczna, przyrodnicza i kulturowa, która została zrealizowana poprzez stworzenie ścieżek dydaktyczno-edukacyjnych. Całość wspierały działania promocyjne. Rezultat w postaci ciekawego produktu turystycznego, odpowiednio upowszechnionego w regionie przyczynił się do wykreowania jego regionalnego charakteru.

    

Cele pośrednie, to:
- Poszerzenie infrastruktury okołoturystycznej o ścieżki spacerowo-rowerowe (w tym szlaki dydaktyczno-edukacyjne) wraz z parkiem przyrodniczym
- Zagospodarowanie terenu wokół ścieżek (miejsca do odpoczynku z ławkami, oświetleniem, punktami widokowymi, itp.)
- Oznakowanie ścieżek oraz miejsc atrakcyjnych w Gminie (tablice i znaki informacyjne z tekstem, elementami grafiki, itp.)
- Stworzenie połączenia na rzece Sole umożliwiającego dotarcie do trudno dostępnego do tej pory kompleksu leśnego
- Przeprowadzenie modernizacji umożliwiających uprawianie czynnej rekreacji wodnej
- Promocja przedsięwzięcia

Cele pośrednie przedsięwzięcia to:
- poprawa jakości lokalnej infrastruktury turystycznej
- stworzenie warunków do rozwoju istniejących i nowych produktów turystycznych
- ułatwienie dostępu do obiektów kulturowych
- wzrost rozpoznawalności lokalnej oferty turystycznej
- wzrost liczby turystów z kraju i z zagranicy odwiedzających Gminę Węgierska Górka
- pogłębienie znajomości historii i kultury Gminy wśród młodzieży
- poprawa jakości życia na terenie Gminy
- wzrost liczby miejsc pracy – rozwój przedsiębiorczości (np. agroturystyka, gastronomia)
- ochrona wartości przyrodniczych.

Rozwój sektora turystyki stanowi impuls rozwojowy, który pozwala zmniejszyć dzielący obszar Gminy Węgierska Górka, od innych miejscowości, dystans cywilizacyjny, poprawić jakość życia mieszkańców dzięki nowym miejscom pracy w branży turystycznej i zwiększyć dochody gospodarstw domowych, przyciągnąć nowych inwestorów. W efekcie inwestycja przyczynia się do poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2007-2009. Zostały zrealizowane następujące działania:

  1. Przygotowanie inwestycji:

1.1.  Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów

1.2.  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

  1. Przygotowanie terenu.
  2. Etap I: Budowa ścieżek tematycznych wraz z infrastrukturą rekreacyjną w obrębie historycznego kanału Młynówka i rzeki Soły oraz parku przyrodniczego.
  3. Etap II: Budowa kładki dla pieszych przez Sołę łączącej ścieżki tematyczne z parkiem przyrodniczym i historycznym szlakiem Cesarskim.
  4. Etap III: Budowa i wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Gminy Węgierska Górka i wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Gminy Węgierska Górka, wzdłuż rzek i potoków oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie.
  5. Nadzór inwestorski.
  6. Promocja projektu.
  7. Rozliczenie przedsięwzięcia.

 

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009