Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Powiat Gorlicki

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego
Adres siedziby:
małopolskie
Biecka 3
38-300 Gorlice
NIP:
7382150787
REGON:
491893150
Email:
Telefon:
018 3535380
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
regionalny
Priorytety PROW:
 • V. Efektywne gospodarowanie zasobami
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:
Powiat Gorlicki zrealizował szereg prorozwojowych projektów infrastrukturalnych w dziedzinach takich jak: drogi i mosty, edukacja i sport, szkolnictwo zawodowe, ochrona środowiska, pomoc społeczna, turystyka, IT, i inne. Do najważniejszych należą: 1. Przebudowa dróg do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego – drogi powiatowe nr 1489K Sękowa – Rozdziele i nr 1498K Ropa-Wysowa Zdrój –Blechnarka-Granica Państwa 2. Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486K i 1488K 3. Budowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu hali sportowej dla uczniów szkół bieckich i mieszkańców Gminy Biecz 4. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Szymbarku 5. Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej 6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego 7. Scalanie gruntów wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa 8. Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu 9. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego 10. Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych 11. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I Obecnie Powiat realizuje m.in. projekty: 1. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – jako partner 3. „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” – jako partner
Data rejestracji: 12.02.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa


Baza Partnerów
- formularz zgłoszeniowy

Zarejestruj się bazie partnerów KSOW

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009