Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

POBIERZ
Apetyt na tradycję
Autor zbiorowy
2018

Wydział Oznaczeń Geograficznych Departamentu Promocji i Jakości Żywności przygotował 2 edycje publikacji zawierających przepisy kulinarne, które zakwalifikowały się do V i VI edycji konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny, wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

W tych książkach zawarte są autorskie przepisy opracowane przez młodych kucharzy, ich własne poszukiwania i eksperymenty bazujące na polskich produktach i odkrywające je na nowo, ku uciesze podniebienia.

POBIERZ
Dziedzictwo smaku
Autor zbiorowy
2018

Wydział Oznaczeń Geograficznych Departamentu Promocji i Jakości Żywności przygotował 2 edycje publikacji zawierających przepisy kulinarne, które zakwalifikowały się do V i VI edycji konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny, wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

W tych książkach zawarte są autorskie przepisy opracowane przez młodych kucharzy, ich własne poszukiwania i eksperymenty bazujące na polskich produktach i odkrywające je na nowo, ku uciesze podniebienia.

POBIERZ
Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywizację i dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
2018

Niniejsza publikacja zawiera wiedzę na temat funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, może przybliżyć osobom zainteresowanym tematykę gospodarstw opiekuńczych a w przyszłości być może tworzenie takich gospodarstw. Te przedsięwzięcia będą sprzyjać podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich. Przyczynią się one do rozwiązania problemu nierówności w dostępie do usług społecznych, które szczególnie dotykają mieszkańców małych miejscowości województwa podkarpackiego i województw  ościennych. Ma to duże znaczenie w obecnej sytuacji braku rodzin wielopokoleniowych, w których osobami starszymi opiekowały się młodsze pokolenia. Wzbogacanie oferty gospodarstw o kolejne funkcje jest szansą dla wielu polskich rolników. Usługi opiekuńcze pozwalają na zwiększenie i dywersyfikację dochodów gospodarstw rolnych. Urzeczywistnienie w praktyce idei rolnictwa społecznego sprzyja zwiększaniu roli, jaką odgrywają rolnicy w swoich społecznościach lokalnych oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku całego sektora rolniczego w Polsce. Obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają ogromne możliwości w zakresie rozwoju tego typu usług.

POBIERZ
Na drodze do odkryć
2018

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” realizowanego przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Partnerami operacji były gminy Cekcyn, Dzierżoniów i Gogolin.

Opisane w publikacji 23 wsie objęte są Strategią Sieci Najciekawszych Wsi i pretendują do uczestnictwa w SNW. Muszą spełnić szereg warunków, m.in. mieć odpowiednie walory – wartość podnoszą zabytki, zachowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Kluczową kwestią jest umiejętność udostępnienia walorów wsi i odpowiednia ich prezentacja, co może uczynić pobyt we wsi markowym produktem turystycznym.

Sieć Najciekawszych Wsi, podobnie jak w przypadku sieci Najpiękniejszych Wsi Francji, ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa. W ramach badań zasobów wsi na potrzeby tworzenia Sieci odkryte zostały miejsca o wyjątkowych walorach kulturowych i przyrodniczych, miejscowości posiadające niezwykłe zabytki dziedzictwa narodowego i europejskiego, ale i kultury przemysłowej. Wsie o zachowanej tradycyjnej architekturze i takie, w których realizowane są nowoczesne inwestycje.

POBIERZ
Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
2018

Publikacja jest efektem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w tym rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze) i instytucjami działającymi w zakresie usług opiekuńczych.

Materiały informacyjne z I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarstw Opiekuńczych 12-14 czerwca 2018 r. w Tleniu.

POBIERZ
Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich
Praca zbiorowa pod redakcją Justyny Lesiewicz
2018

I Wstęp - Justyna Adamska, MRiRW Warszawa

II. Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • Gospodarstwa opiekuńcze – podążanie za potrzebami mieszkańców wsi i rolników - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie
 • Gospodarstwa opiekuńcze – oczekiwane korzyści społeczne i ekonomiczne - Konrad Stępnik, CDR w Brwinowie
 • „Zielona opieka…” – doświadczenia z realizacji projektu - Aleksandra Bielińska, KPODR w Minikowie

III. Dobre praktyki - doświadczenia z województwa kujawsko-pomorskiego

 • Rodzina zastępcza – gospodarstwo Marzeny i Ryszarda Świetlików - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Dobre praktyki współpracy w powiecie świeckim - Arleta Maliszewska, MGOPS w Nowem
 • Dobre praktyki w powiecie tucholskim- Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Gospodarstwa opiekuńcze w kujawsko-pomorskim
 • Spostrzeżenia właścicieli gospodarstw opiekuńczych - Justyna Lesiewicz, KPODR w Minikowie
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych w gospodarstwach opiekuńczych Zielonej Opieki - Elwira Zakrzewska, KPODR w Minikowie

IV. Dobre praktyki w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych za granicą

 • Czym są gospodarstwa opiekuńcze w Holandii? - IJsbrand Snoeij, Właściciel Gospodarstwa Opiekuńczego `t Paradijs
 • Gospodarstwa społeczne w Republice Czeskiej - Eliska Hudcova, Ministerstwo Rolnictwa, Czechy
 • Rolnictwo społeczne w Słowenii - Lili Mahne, Instytut AreaGea do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Gospodarstwa społeczne w Niemczech -Thomas van Elsen, Petrarca - European Academy for the Culture of Landscape c/o University of Kassel

V. System pomocy społecznej - możliwości funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • System pomocy społecznej w Polsce na przykładzie powiatu tucholskiego - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Przepisy prawne dotyczące gospodarstw opiekuńczych - Monika Bauza, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania - Dawid Skotnicki, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł – Lokalne Grupy Działania
 • Magdalena Kurpinowicz, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
 • Czy gospodarstwo opiekuńcze może stanowić uzupełnienie systemu zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi? - Anna Wit, KPOWES w Toruniu
 • Ekonomia społeczna na rzecz osób starszych – możliwości, inspiracje - Anna Szmyd, KPOWES w Bydgoszczy

VI. Podsumowanie - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie

POBIERZ
Monografia „Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności o chronionych – nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY dr Wojciech Krawczyk, mgr inż. Joanna Pawłowska
2018

Monografia przedstawia problematykę systemów produkcji, ochrony i marketingu żywności wysokiej jakości pochodzenia zwierzęcego, nie tylko na podstawie badań własnych, ale również doświadczeń jednostek naukowych, certyfikujących i stowarzyszeń andaluzyjskich, promujących tego rodzaju produkty w Hiszpanii. Publikacja powstała w ramach projektu Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzanie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009