Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

POBIERZ
Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
2017

POBIERZ
Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
2017

POBIERZ
Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów
2017

POBIERZ
Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania
Materiały pokonferencyjne
2017

Materiały pokonferencyjne XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej i Jednostki Centralnej KSOW na lata 2016-2017

OBEJRZYJ
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2016

Skrót z XXI Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odbyło się 14 grudnia 2016 r. w Warszawie

POBIERZ
Ekoturystyka wobec globalnych wyzwań
2015

Broszura została wydana z okazji III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej, która odbyła się po raz pierwszy w Polsce. W publikacji poruszone zostały następujące tematy:

  • Czym jest ekoturystyka - krótka charakterystyka
  • Rozwój ekoturystyki w Polsce - przykłady dobrych praktyk
  • Marketing i biznes w ekoturystyce
  • Certyfikacja ekoturystyczna
  • Komunikacja i komunikowanie ekoturystyki
  • Ekoturystyka w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju
POBIERZ
Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność
2015

Poruszona w monografii tematyka jest szczególnie istotna ze względu na widoczną zmianę umiejscowienia programu LEADER, będącego obecnie podejściem horyzontalnym, w nowej perspektywie programowania. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badań pt. „Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność”, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w okresie marzec – maj 2015 r. Badania miały charakter ogólnopolski – analizie poddano 335 lokalnych grup działania (LGD); badania prowadzono z udziałem członków zarządu i pracowników LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009