Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

POBIERZ
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
2015

W publikacji zaprezentowane zostały Zagrody Edukacyjne skupione w sieci gospodarstw edukacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich całej Polski. Na Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, składają się obecnie już 182 gospodarstwa edukacyjne. W publikacji znalazły się podstawowe informacje o nich, dotyczące prowadzonych programów edukacyjnych
i specjalizacji.

POBIERZ
Stan i perspektywy spółdzielczości wiejskiej w Polsce
2015

W publikacji prześledzony jest rozwój idei spółdzielczości oraz jej praktyczne wykorzystanie do tworzenia nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. W opracowaniu zaprezentowano także opinie dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce ─ w ocenie rolników, członków zarządów spółdzielni oraz kadry zarządzającej publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego.

OBEJRZYJ
Mobilność - szansą na sukces
2015

Kiedy myślimy o osobie bezrobotnej, nasuwa nam się obraz kogoś w średnim lub podeszłym wieku, z reguły mieszkającego na wsi lub w małym mieście, słabo wykształconego, o niskich, bądź wąskich kwalifikacjach, nie potrafiącego sprostać konkurencji na rynku pracy, zmuszonego do trwałej zmiany stylu życia z powodu gwałtownego obniżenia poziomu dochodów. Okazuje się jednak, że największe problemy ze znalezieniem pracy mają ludzie młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 25. roku życia zwłaszcza ci mieszkający na wsi lub w małych miastach. Jednym z powodów jest utrudniony dostęp do informacji. Mogą temu zaradzić Mobilne Centra informacji Zawodowej OHP. Docierają wszędzie, także do wsi i małych miasteczek, prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W programie pokazujemy jak działa takie centrum i w jaki sposób młodzi ludzi mogą z niego korzystać.

OBEJRZYJ
Mobility - A Chance For Success
2015

POBIERZ
Ferien auf dem Land. Urlaub auf dem Bauernhof
2015

POBIERZ
Wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika
2015

W ramach systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnione zostały dwie formy wypoczynku na obszarach wiejskich – wypoczynek u rolnika – w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz wypoczynek na wsi. Kwatery przeznaczone dla gości podlegają określonym wymogom dotyczącym wyposażenia i spełnienia dodatkowych warunków. Główną część opracowania zajmuje prezentacja takich miejsc w poszczególnych regionach Polski, uzupełniona o opisy atrakcji turystycznych i tradycyjnych specjałów lokalnej kuchni w różnych zakątkach kraju.

POBIERZ
Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi. Poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną
2015

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce wraz z opisem ogólnych wymagań dotyczących obiektów i podstawowych usług, a także standardów dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej. W opracowaniu omówiono również uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Przestawioną tematykę poszerzono o odniesienie do systemów kategoryzacyjnych funkcjonujących w niektórych państwach europejskich (Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Francja, Austria, Niemcy).

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009