Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

OBEJRZYJ
Mobilność - szansą na sukces
2015

Kiedy myślimy o osobie bezrobotnej, nasuwa nam się obraz kogoś w średnim lub podeszłym wieku, z reguły mieszkającego na wsi lub w małym mieście, słabo wykształconego, o niskich, bądź wąskich kwalifikacjach, nie potrafiącego sprostać konkurencji na rynku pracy, zmuszonego do trwałej zmiany stylu życia z powodu gwałtownego obniżenia poziomu dochodów. Okazuje się jednak, że największe problemy ze znalezieniem pracy mają ludzie młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 25. roku życia zwłaszcza ci mieszkający na wsi lub w małych miastach. Jednym z powodów jest utrudniony dostęp do informacji. Mogą temu zaradzić Mobilne Centra informacji Zawodowej OHP. Docierają wszędzie, także do wsi i małych miasteczek, prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W programie pokazujemy jak działa takie centrum i w jaki sposób młodzi ludzi mogą z niego korzystać.

OBEJRZYJ
Mobility - A Chance For Success
2015

POBIERZ
Ferien auf dem Land. Urlaub auf dem Bauernhof
2015

POBIERZ
Wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika
2015

W ramach systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnione zostały dwie formy wypoczynku na obszarach wiejskich – wypoczynek u rolnika – w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz wypoczynek na wsi. Kwatery przeznaczone dla gości podlegają określonym wymogom dotyczącym wyposażenia i spełnienia dodatkowych warunków. Główną część opracowania zajmuje prezentacja takich miejsc w poszczególnych regionach Polski, uzupełniona o opisy atrakcji turystycznych i tradycyjnych specjałów lokalnej kuchni w różnych zakątkach kraju.

POBIERZ
Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi. Poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną
2015

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce wraz z opisem ogólnych wymagań dotyczących obiektów i podstawowych usług, a także standardów dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej. W opracowaniu omówiono również uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Przestawioną tematykę poszerzono o odniesienie do systemów kategoryzacyjnych funkcjonujących w niektórych państwach europejskich (Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Francja, Austria, Niemcy).

POBIERZ
Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej
pod red. Aleksandry Chlebickiej
2015

Rok 2014 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego, dzięki czemu problematyka rozwoju gospodarstw rodzinnych zyskała na nowo szczególną wagę w dyskusji naukowej i politycznej na całym świecie, również w Polsce. O możliwościach rozwoju polskiego rolnictwa decydują przecież gospodarstwa rodzinne, które stanowią znakomitą większość podmiotów odpowiedzialnych za produkcję w tym sektorze.

Zwrócenie uwagi na rolę gospodarstw rodzinnych w polskim rolnictwie, również w szerszym kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i kreowania ekonomicznych warunków bytu, zachowania środowiska i dziedzictwa kulturowego, rozwoju społeczności wiejskich, a także potrzeba tworzenia odpowiednich ram instytucjonalnych i wsparcia dla pełnienia przez gospodarstwa rozmaitych funkcji, stały się motywem przewodnim prezentowanej publikacji.

POBIERZ
Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej
pod redakcją naukową Przemysława Litwiniuka
2015

Niniejsza monografia stanowi bogate źródło informacji, analiz i poglądów, przedstawionych przez polskich i zagranicznych prawników agrarystów, cywilistów, administratywistów i konstytucjonalistów, na temat stanu regulacji mających znaczenie dla funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce i porównania tychże rozwiązań z obowiązującymi w innych państwach europejskich.

Rok 2014 został ogłoszony przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego”, a w październiku 2014 r. SGGW zorganizowała wspólnie z UW Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”, nad którą patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników z kraju i zagranicy, stając się wyjątkową okazją do zaprezentowania zapatrywań na problem statusu prawnego gospodarstwa rodzinnego, a także formułowania postulatów de lege ferenda.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009