Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Evaluation Helpdesk Wytyczne - Ocena Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 - pobierz

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt: Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014 - 2020 - pobierz


Ewaluacja ex post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Dokument składa się z czterech części:

Część I (Zadanie I) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych - pobierz

Część II (Zadanie II) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat - pobierz

Część III (Zadanie III) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER - pobierz

Część IV (Zadanie IV) – Ocena realizacji Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009