Ostatnie informacje z LGD i dotyczące podejścia LEADER

 • Notatka dotycząca współpracy transnarodowej LGD przygotowana przez Martę Kruszczyńską z LGD Ziemia Gotyku - 11 lutego 2021 r. – POBIERZ (224 KB)> 
 • LGD w odpowiedzi na pandemię COVID-19 – przedstawiamy kilka z pierwszych inicjatyw - czytaj 
 • Pierwsze Walne Zebranie ELARD w ramach Szwedzkiej Prezydencji - czytaj 
 • Nowa prezydencja w ELARD- czytaj 
 • Najlepsze praktyki LEADER / RLKS w Europie - czytaj 
 • Jak RLKS jest wykorzystywany przez LGD w Europie na przykładach wybranych projektów? - czytaj 
 • O rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS) w nowym numerze Biuletynu Sieci OWES - czytaj 
 • Plany wspólnoty LINC na kolejne lata - czytaj 
 • 10-lat historii LINC – Leader Inspired Network Community - czytaj 
 • SEE LEADER - pierwsza konferencja na temat praktycznych i teoretycznych implikacji podejścia LEADER/RLKS w Europie Południowo-Wschodniej - czytaj 
 • Szeroko o RLKS w Brukseli - czytaj 
 • Wydanie Przeglądu Obszarów Wiejskich UE nr 29 poświęcone osiągnięciom LEADERa - czytaj 
 • Lektura na weekend - Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 29 data publikacji - czytaj