Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma aktywizacji seniorów na wsi. Zapoznanie się z dobrymi praktykami zagranicznym

Partner wiodący: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Boguchwale

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu października 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2020 r.

Kwota dofinansowania: 195 000,00 zł

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego, małopolskiego i śląskiego poprzez zdobycie zagranicznych doświadczeń przez grupę uczestników wyjazdu.

Cele szczegółowe obejmują:

  • wzbogacanie oferty gospodarstw o usługi opiekuńcze dla osób starszych w gospodarstwach rolnych;
  • stworzenie warunków dla gospodarstw poprzez zapoznanie się uczestników wyjazdu studyjnego z dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych do podejmowania decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności związanej z podjęciem opieki nad osobami starszymi na wsi oraz promocja nowej idei przez nich.
  • zmianę podejścia mentalnego społeczeństwa wsi do problemu tworzenia systemu opieki nad osobami starszymi, chorymi i z niepełnosprawnościami,
  • wskazanie możliwości dywersyfikacji dochodów gospodarstw z działalności pozarolniczej,

Formy realizacji operacji: 

  • 7-dniowy wyjazd studyjny do Włoch dla 45 uczestników z  4 województw: podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie

Operacja skierowana jest do:

rolników, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego  zajmujących się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich , przedstawicieli instytucji rządowych / samorządowych oraz przedstawicieli instytucji rolniczych i około rolniczych.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich