Dobre smaki na wsi

Partner wiodący: Polska Organizacja Turystyczna

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 1 maja 2021 r. i kończy się w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Kwota dofinansowania:  260 295,31 zł

Celem głównym operacji „Dobre smaki na wsi” jest promocja turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich z uwzględnieniem regionalnych tradycji, a pośrednio kuchni regionalnej i tradycyjnej (małe rodzinne biznesy produkujące żywność lub prowadzące restauracje) w otoczeniu walorów turystycznych naturalnych i antropogenicznych, które wzajemnie są do siebie komplementarne. Akcja ma za zadanie stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu, w tym szeroko pojętego biznesu gastronomicznego i wytwarzania żywności oraz do wypoczynku z dobrą kuchnią/produktami kulinarnymi w tle, a także promocja tego wizerunku z wykorzystaniem najnowszych trendów w marketingu tzw. influencer marketingu.

Cele szczegółowe operacji

Informacja i publikacja w Internecie - Publikacje zrealizowane przez 5 blogerów w formie np. video, artykuł, materiał zdjęciowy, bieżące relacje na profilach blogerów w mediach społecznościowych, a także strony internetowe i profile w mediach społecznościowych należące do Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wyjazd studyjny - Wybrani blogerzy/influencerzy odwiedzą po 3 wybrane miejsca inicjatywy na obszarach wiejskich w wybranych województwach: podlaskie, wielkopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i pomorskie. Na miejscu zostaną zrealizowane materiały video i/lub zdjęciowe oraz przeprowadzone rozmowy z właścicielami / gestorami tych podmiotów.

Formy realizacji operacji: informacja i publikacja w internecie, wyjazd studyjny.

Operacja skierowana jest do:

Bezpośrednią grupą docelową operacji będą właściciele 15 inicjatyw funkcjonujących na terenach związanych z 5 szlakami kulinarnymi: Podlaski Szlak Kulinarny, Szlak kulinarny „Kaliskie Smaki”, Szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki”,  Szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, Szlakiem Kaszubskiej Żurawiny zlokalizowanych w województwach: podlaskim, wielkopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i pomorskim.

Grupę docelową operacji będą tworzyć również mieszkańcy obszarów wiejskich, poszukujący źródła dochodu pozarolniczego, planujący założenie / rozwój istniejącego biznesu opartego na potencjale kulinarnym i kulturowym obszarów wiejskich. Wartością dodaną realizacji operacji będzie dotarcie z komunikatem promocyjnym nt. wybranych ofert do turystów krajowych, osób potencjalnie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi i turystyką kulinarną, poszukujących ciekawych doświadczeń smakowych w naturalnym, wiejskim środowisku.

 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich