Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD)

Partner wiodący: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 czerwca 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2020 r.

Kwota dofinansowania:  138 116,00 zł

Celem głównym operacji jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród rolników o potencjale ekonomicznym tkwiącym w RHD oraz o  sposobach wykorzystania go dla celu poprawy dochodów. Chodzi nam również o wzrost znaczenia RHD wśród rolników w Polsce, a także przeniesienie w inne regiony kraju sprawdzonych rozwiązań dot. kanałów dystrybucji, produktów, które w konsekwencji doprowadzą do zwiększenia promocji produktów pochodzących bezpośrednio od rolników.

Cele szczegółowe operacji

·         Informacje i publikacje w internecie - produkcja oraz promocja 7 filmów wyświetlonych na takich kanałach jak Youtube czy facebook wpłynie na wzrost zainteresowania wśród rolników Rolniczym Handlem Detalicznym, co z kolei przełoży się na zwiększenie liczby prowadzących na terenie kraju rolników w RHD. Przełoży się to z kolei na zwiększenie na rynku liczby produktów w przeważającej mierze wysokojakościowych. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich jako interesujących dla turystów. Ponadto Partner KSOW liczy również, że zachęci rolników do przystępowania przez nich do certyfikacji w celu nabycia znaków jakości, które zwiększą atrakcyjność ich produktów oraz, że w krótkim czasie na terenie kraju pojawi się sporo produktów, które dotychczas były produkowane tylko na potrzeby własne rolników, dzięki temu na rynku pojawią się produkty z bogatą historią, atrakcyjne dla konsumentów, wzbogacające dziedzictwo kulinarne naszego kraju.

Formy realizacji operacji: informacje i publikacje w internecie.

Operacja skierowana jest do:

  • Rolników,
  • Doradców rolnych,
  • mieszkańców obszarów wiejskich,
  • nauczycieli, uczniów i studentów szkół rolniczych (w tym przynajmniej w 51% osoby do 35 roku życia mieszkający na obszarach wiejskich).

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.