Sieci LGD - obowiązek czy szansa?

Partner wiodący: Fundacja Idealna Gmina

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 r.i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 203 572,30 zł

Celem operacji jest wyższa skuteczność oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania (LGD) poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych sieci LGD. 

Cele szczegółowe obejmują:

  • Ustalenie sposobów prezentacji działalności sieci LGD oraz ich metod działania we współpracy z członkowskimi LGD.
  • Identyfikacja czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na funkcjonowanie LGD w ramach sieci wojewódzkich i funkcjonowania tych sieci.
  • Zdefiniowanie warunków jakie będą miały wpływ na świadome i zaangażowane uczestnictwo LGD w pracach sieci wojewódzkich.
  • Identyfikacja oczekiwań LGD pod adresem sieci wojewódzkich.
  • Wskazanie uwarunkowań zwiększających wpływ sieci LGD na wyższą jakość zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Formy realizacji operacji:

  • Przeprowadzenie badania „Uwarunkowania tworzenia i rozwoju sieci LGD oraz ich aktywności w ramach tych sieci”.
  • Wydanie publikacji „Sieci LGD w Polsce”.

Operacja skierowana jest do:

lokalnych grup działania oraz sieci które tworzą, aktualnych i byłych funkcyjnych przedstawicieli LGD w sieciach, a także jednostek regionalnych KSOW.

Więcej informacji na stronie internetowej Partnera KSOW: http://idealnagmina.org.pl/sieci-lgd/


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich