Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Uchwała nr 10 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (pobierz) wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały (pobierz) dla działań:

  • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy;
  • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.2 i 5 z dnia 23 maja 2018 r.

Uchwała nr 9 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w sprawie powołania 3 zespołów roboczych - pobierz

Uchwała nr 8 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. dotyczącej zaopiniowania priorytetów SIR na lata 2016-2023 - pobierz

Uchwała nr 7 w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działań: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy” oraz „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” - pobierz wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. - pobierz


IV posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 6 lutego 2018 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Prezentacja - Europejska Sieć Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa GTI - pobierz

Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR i funkcjonowania SIR - pobierz

EIP-AGRI Focus Groups - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz, Zał. 2 - pobierz, Zał. 3 - pobierz, Zał. 4 - pobierz, Zał. 5 Projekt Uchwały nr 7 - pobierz


Uchwała nr 6  Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, Zał. 1 - pobierz


III posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 13 czerwca 2017 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 5 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, Zał. 1 - pobierz

Podsumowanie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR) – pobierz

Zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR - pobierz

Uchwała Nr 5 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz,fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/Grupy_Robocze_2014-2020/III_GT_SIR/zał_1-lista.pdf Zał. 2 - pobierz


II posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 8 września 2016 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 4 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz,  załącznik

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działanie „Współpraca" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  – 2020- pobierz prezentację

Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego  KSOW na lata 2016 - 2017 w zakresie SIR  Iwona Obojska  – CDR  w Brwinowie - pobierz prezentację

Grupy Zadaniowe Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. EIP -  AGRI Focus Group - Henryk Skórnicki - pobierz prezentację

Protokół z posiedzenia - pobierz


I posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW -  17 grudnia 2015 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 1 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Uchwała Nr 2 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, zał. nr 1 - pobierz

Uchwała Nr 3 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009