Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Studia podyplomowe "Leader szansą rozwoju polskiej wsi"

09.03.2010

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpoczyna pierwszą edycję studiów podyplomowych przeznaczonych dla członków władz i pracowników lokalnych grup działania (LGD) oraz dla pracowników urzędów marszałkowskich i oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 oś 4. Leader, a także dla doradców wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawicieli samorządów gmin.

Oferta Studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni, którzy społecznie i/lub zawodowo związani są z wdrażaniem podejścia Leader
w rozwoju obszarów wiejskich i wyrażają gotowość poszerzenia swojej wiedzy
i doskonalenia umiejętności w zakresie Wspólnej Polityki rolnej Unii Europejskiej, mechanizmów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zarządzania organizacją i realizacją planu strategicznego.

Studia trwają dwa semestry z łączną godzin 220. Zajęcia realizowane są
w formie wykładów, ćwiczeń i seminarium w systemie niestacjonarnym. Podstawą zaliczenia semestru jest egzamin testowy na zakończenie każdego semestru. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a następnie jej obroną przed komisją egzaminacyjną.

Po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Na świadectwie wyszczególnione są przedmioty zgodnie
z programem studiów.

Szczegółowe informacje nt. studiów na: www.cdr.gov.pl/krakow/studia/


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009