Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Międzynarodowe projekty współpracy w podejściu Leader

29.06.2010

W dniach 14–16 czerwca 2010 r. w Kłajpedzie na Litwie odbyła się konferencja na temat Międzynarodowych Projektów Współpracy
w podejściu Leader
. Konferencja zorganizowana była przez Litewskie Ministerstwo Rolnictwa,  Centrum Programu Leader i Metodyki Szkolnictwa
w Rolnictwie razem z Litewską Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Siecią Lokalnych Grup Działania.

W konferencji wzięło udział około 160 uczestników z lokalnych grup działania z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Cypru, Węgier i Polski.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Instytucji Wdrażających z Litwy, Łotwy, Węgier i Cypru oraz przedstawiciel Contact Point z Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich - Dieter Wagner.

 Polskę reprezentowały: Krystyna Wojtyło i Małgorzata Makara z „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu“ oraz pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie: Karolina Boba i Jakub Ptak.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był wymianie kontaktów pomiędzy poszczególnymi lokalnymi grupami działania z różnych państw uczestniczących w konferencji. Członkowie LGD oraz reprezentanci Instytucji Wdrażajacych prezentowali swoje pomysły dotyczące perspektyw międzynarodowych projektów współpracy.

Przedstwiciele z Polski  przygotowali barwne stoisko z materiałami promocyjnymi Stowarzyszenia Lider Dolina Strugu oraz województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Bardzo dużym zaniteresowaniem cieszył się „Przewodnik po projektach współpracy“ osi 4 Leader PROW 2007-2013 oraz  broszura „Co to jest KSOW?“, wydane w języku angielskim, udostępnione przez Wydział Leader oraz Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a także baza kontaktowa wszystkich LGD w Polsce opracowana przez CDR O/Kraków. W trakcie giełdy pomysłów i wymiany kontaków można było zauważyć zainteresowanie przyszłą współpracą litewskich LGD z polskimi grupami w ramach projektów współpracy. Przedstawiciele innych krajów również deklarowali współpracę z polskimi LGD.

Po spotkaniu, atrakcją wieczoru była wycieczka statkiem po Kurońskim Zalewie z kolacją regionalną na pokładzie.


Drugi dzień konferencji został podzielony na dwie części. Część pierwsza obejmowała wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa z Litwy,
na czele której stał Wiceminister Rolnictwa Mindaugas Kuklierius oraz zaproszonych gości:

 1. Międzynarodowe projekty współpracy na Litwie - Ilona Sadovskaite, Główny Specjalista, Ministerstwo Rolnictwa na Litwie
 2. Przewodnik po międzynarodowych projektach i wskazówki
  w poszukiwaniu partnera - Dieter Wagner - EN RD Contact Point
 3. Międzynarodowe projekty współpracy:
 • w Estonii -  Ave Bremse, Estońska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • w Finlandii - Lena Selen i Berndt Gotterg, Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Degerby
 • na Łotwie - Andrea Karlsone, Ministerstwo Rolnictwa, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • w Polsce - Karolina Boba, Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków
 • na Węgrzech - Anetta Szilagyi, Ministerstwo Rolnictwa
 • na Cyprze -  Ero Elia, Instytucja Wdrażająca

Podsumowując wystąpienia, można stwierdzić, że Leader w 7 państwach uczestniczących w konferencji jest na różnym poziomie zaawansowania. Widoczne jest również odmienne podejście we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju. Znacząco różni się również liczba LGD w poszczególnych państwach prezentujących się podczas konferencji (przykładowo Finlandia 55 LGD, Łotwa 39, Litwa 51 LGD, Polska 338). Lecz pomimo występujących różnic, można zaobserwować ogromną chęć współpracy, zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej.

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty, w trzech grupach tematycznych:

 1. Zaangażowanie młodych w proces rozwoju obszarów wiejskich,
 2. Promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 3. Rozwój turystyki i kreowanie lokalnej tożsamości.

Wieczorem,  uczestnicy konferencji uczyli się m.in. jak wykreować produkt lokalny i w jaki sposób może on być przyczynkiem do projektów współpracy. A także, jak ukierunkować projekt współpracy, tak aby był on atrakcyjny dla młodzieży, jako grupy docelowej projektu.

Po podsumowaniu  warsztatów, uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację na starym mieście w Kłajpedzie. Serwowana była m.in. zupa rybna oraz  kłajpedzki gulasz przygotowywany i podawany na świeżym powietrzu. Kolacja uświetniona została pokazami rękodzieła ludowego. Goście nie tylko mogli oglądać pokaz, ale również w nim uczestniczyć. Nie obyło się bez muzyki i tańców ludowych. Furorę zrobił estoński taniec kobiecy.

            

W ostatnim dniu konferencji zorganizowany został wyjazd studyjny do malowniczego miasteczka Nida, położonego na Mierzei Kurońskiej. Uczestnicy mogli zobaczyć martwe wydmy, Rezerwat Przyrody
z siedliskami kormoranów oraz zapoznać się z historią i tradycją miejscowej ludności.

      

Śmiało można stwierdzić, że w krajach UE widać bardzo duże zainteresowanie projektami współpracy. Na stronach Krajowych Sieci oraz Europejskiej Sieci można znaleźć setki ogłoszeń LGD poszukujących partnerów do międzynarodowych projektów współpracy. Bardzo przydatne są też przewodniki opracowane przez Contact Point oraz nasze Ministerstwo. Przydatnym narzędziem jest również Baza Lokalnych Grup Działania zamieszczona na głównej stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Deklarację pomocy i wsparcia dla LGD obiecał Dieter Wagner z Brukseli.

Zachęcam do międzynarodowej współpracy! Naprawdę warto!

Karolina Boba CDR O/Kraków


Więcej informacji oraz prezentacje z konferencji na: www.zmm.lt, www.leaderprograma.lt.


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009