Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

„Nauka Doradztwu Rolniczemu” – relacja ze spotkania

29.05.2017

W dniach 5-6 kwietnia 2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet-PIB) w Puławach odbyło się spotkanie pn.: „Nauka Doradztwu Rolniczemu”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.:  Pan Jarosław Danowski - Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Doradztwa w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju, Pan Ryszard Jastrząb – Naczelnik Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru w  Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju; przedstawiciele Centrum Doradztwa  Rolniczego m.in.: Pan Jacek Węsierski Dyrektor CDR w Brwinowie, Pani Katarzyna Boczek Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, Pan Henryk Skórnicki Dyrektor CDR o/Radom, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy PIWet - PIB.

Dyrektor PIWet-PIB, dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzwyczajny przedstawił profil działalności Instytutu. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych PIWet-PIB, prof. dr hab. Jacek Kuźmak przedstawił zakres badań Instytutu w aspekcie ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

 

Pan dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. Dyrektor PIW-et-PIB przedstawił profil działalności Instytutu

Wystąpienie Pana Jarosława Danowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Doradztwa, Departament Strategii, Analiz
i Rozwoju, MRiRW

 

Wystąpienie Pana Jacka Węsierskiego, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 

 

Pan prof. dr hab. Jacek Kuźmak,  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych PIWet-PIB przedstawił zakres badań PIWet-PIB

W dalszej części spotkania pracownicy naukowi Instytutu wygłosili referaty dotyczące następujących zagadnień:

 • aktualna sytuacja epizootyczna i bioasekuracja w stadach świń i drobiu;
 • preparaty do skutecznej dezynfekcji;
 • zagrożenia czynnikami zakaźnymi u ryb oraz wybranymi czynnikami wirusowymi u bydła (BHV1, BVDV, EBL);
 • zapobieganie i zwalczanie chorób bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych pszczół;
 • choroby wirusowe królików;
 • biegunka trzody chlewnej;
 • biegunka i syndrom oddechowy cieląt;
 • racjonalne stosowanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich;
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i jego przetworów; zagrożenia chemiczne i biologiczne w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach;
 • wymagania higieniczno–sanitarne dot. wytwarzania, obrotu, kontroli i stosowania pasz w żywieniu zwierząt;
 • pasze GMO.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzenia laboratoriów PIWet-PIB.

 

Pan prof. dr hab. Jacek Kuźmak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych PIWet-PIB oprowadza uczestników spotkania
po laboratorium PIW-et PIB

Spotkanie zakończyła dyskusja, dotycząca możliwości rozwiązań innowacyjnych oraz propozycji ich wdrożenia.

 

Od prawej: Pani Katarzyna Boczek Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, Pan Dariusz Pomykała  Kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej CDR o/Radom, Pan Ryszard Jastrząb – Naczelnik Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru
w  Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju, MRiRW, Pan dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., Dyrektor PIWet-PIB.


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009