Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Szanse i perspektywy dla efektywnego wykorzystania zasobów na obszarach wiejskich

23.06.2017

W zorganizowanym 13 czerwca 2017 r. przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich seminarium pt. Opportunities and future perspectives for Resource Efficiency in Rural Areas (Szanse i perspektywy dla efektywnego wykorzystania zasobów na obszarach wiejskich) udział wzięli przedstawiciele Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem seminarium była przede wszystkim wymiana poglądów w na temat:

 • priorytetów polityki UE na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami w odniesieniu do obszarów wiejskich;
 • roli, jaką może odegrać polityka rozwoju obszarów wiejskich w promowaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem wody i gleb;
 • wyników prac ENRD Thematic Group on Resource Efficient Rural Economy (Grupy Tematycznej ds. Efektywnej Zasobowo Gospodarki Wiejskiej działającej przy Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich);
 • przykładów dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów krajowych sieci w zakresie efektywnego korzystania z zasobów;
 • rozważenie krótko- i długoterminowych implikacji dla rozwoju polityki rozwoju obszarów wiejskich płynących z krajowych doświadczeń.

 Podczas seminarium odbyło się także sześć warsztatów prowadzonych w dwóch równoległych seriach. Tematyka warsztatów związana była z:

 • Odkrywaniem korzyści osiąganych przez rolników poprzez działania służące zrównoważonemu wykorzystywaniu wody i gleby (warsztat 1)
 • Identyfikacją zróżnicowanych czynników dla osiągnięcia kształtowania i wdrażania efektywnej i spójnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do efektywnego wykorzystania zasobów (warsztat 2)
 • Odkrywaniem roli wymiany wiedzy w obszarze efektywnego wykorzystania zasobów (warsztat 3)
 • Narzędziami planowania w zakresie wody i gleby (warsztat 4)
 • Wymianą wiedzy i technologii – przykłady projektów wspieranych przez PROW (warsztat 5)
 • Rozwijaniem podejścia opartego na wynikach  (warsztat 6)

Więcej informacji na temat seminarium oraz prezentacje i materiały znajdą Państwo na stronie Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich: http://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-resource-efficiency_en

Notatki polskich przedstawicieli Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już wkrótce!


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009