Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu

07.08.2017

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy realizuje operację: „Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu”, której celem jest integracja środowiska ekspertów w tym naukowców dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z ochroną środowiska i klimatu.

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych jednostek badawczych i uczelni wyższych, przedstawicieli administracji centralnej, służb doradczych, związków hodowców a także administracji samorządowej - zawodowo zajmujący się wymienioną tematyką.

Operacja przewiduje organizację  czterech spotkań, podzielonych na elementy seminarium, warsztatów i wyjazdu terenowego w tematach:

  • Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
  • Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
  • Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
  • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów

 Spotkania będą realizowane w różnych miejscach kraju, położonych w najbliższej, możliwej odległości od instalacji/gospodarstw, wybranych dla zaprezentowania innowacyjnych technologii ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu (wyjazd terenowy). Każdorazowo, spotkania obejmą część seminaryjną, część warsztatową oraz wizyty terenowe i zapoznanie się z innowacyjną, niskoemisyjną,  instalacją rolniczą.

Dodatkowo w ramach operacji wydane zostaną cztery tytuły opracowań monograficznych, podsumowujących seminaria, a dotyczących:

  • opracowania aktualnego stanu problematyki ochrony środowiska i klimatu
  • skatalogowania dotychczasowych wyników prac naukowych,
  • wskazania uzupełniających i nowych obszarów badawczych,
  • najefektywniejszych metod redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa.

Prace zespołu ekspertów pozwolą na szeroko pojmowane ustalenie pozycji wyjściowej dla podjęcia innowacyjnych działań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie. Podejmowane działania wpłyną na upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i klimatu oraz o dedykowanych im innowacjom, wśród służb doradczych, administracji oraz samych rolników. Prace zespołu pozwolą również na integrację zespołów badawczych i ekspertów, co zoptymalizuje nakłady na naukę, poszerzy możliwości i doprecyzuje krajowe priorytety badawcze.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w nim jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc planowanych wydarzeń zostaną podane wkrótce.

 


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009