Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Wyjazd studyjny - susze i klęski żywiołowe

08.08.2017

Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy  z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy.

Wyjazd będzie miał charakter szkoleniowy ze spotkaniami stacjonarnymi oraz wizytami w gospodarstwach rolnych. Wyjazd stworzy możliwość zrozumienia aspektów dotyczących rolnictwa portugalskiego. Podczas pobytu w Portugalii grupa zapozna się ze sposobami radzenia sobie tamtejszych rolników, władz lokalnych, samorządowych i organów władzy państwowej w sytuacji zagrożenia suszą, jak również z systemami ubezpieczeń gospodarstw rolników od takich klęsk żywiołowych. Wyjazd będzie również dobrą okazją do nawiązania ściślejszych kontaktów z organizacjami rolniczymi działającymi w tym kraju w celu wymiany informacji o podjętych lub planowanych przykładach dobrych projektów zrealizowanych w ramach funduszy europejskich, które moglibyśmy przenieść na polskie warunki i możliwość polskiego rolnictwa.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów wiejskich w ramach działania Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających  wpływ na rozwój obszarów wiejskich w ramach Priorytetu Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Przewidziane efekty są zgodne z założonym Celem KSOW – Podniesienie jakości realizacji Programu oraz działaniem Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, gdyż wyjazd studyjny jest dobrą okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. W ramach efektów długofalowych zrealizowania projektu będzie możliwość wdrażania nowej wiedzy  z zakresu zarządzania ryzykiem w rolnictwie w praktyce.

Termin realizacji operacji – październik 2017 r.

 


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009