Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Od bacówki do fabryki, dobre praktyki - wyjazd studyjny

10.08.2017

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce niską produkcję owczarską w porównaniu do lat 70-tych i 80-tych. Należy docenić walory zdrowotne i smakowe mięsa baraniego i jagnięciny pochodzących z polskich gospodarstw. Jest to produkt niszowy, trudny do zdobycia oraz ekskluzywny w niektórych rejonach naszego kraju, porównywalny często z dziczyzną. Stanowi również doskonałą alternatywę dla łatwo dostępnej wieprzowiny czy drobiu. Zwierzęta karmione zielonkami lub innymi paszami objętościowymi, cechują się mięsem o mniejszej zawartości tłuszczu i korzystnym profilem kwasów tłuszczowych. Podobnie jest z serami pochodzącymi z mleka owczego i koziego. Mleko kozie idealnie nadaje się do wyrobu serów i jest polecane szczególnie dla alergików.

Zarówno hodowla owiec jak i hodowla kóz sprawdza się najlepiej w systemie ekstensywnej produkcji z wykorzystaniem ras zachowawczych. Małe przeżuwacze znakomicie wykorzystują użytki zielone, pastwiska dając nam zarówno ekskluzywny jak i tradycyjny produkt po który konsumenci, chętnie sięgają.

Grupa docelowa operacji realizowanej od 29.07.2017 r. do 29.09.2017 r. będzie 40 osób reprezentujących specjalistów/doradców z wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego; pracowników naukowych związanych z branżą małych przeżuwaczy, pracowników naukowych z Instytutu Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, pracowników regionalnych związków hodowców owiec i kóz oraz hodowców owiec. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy wezmą udział m.in. w panelu dyskusyjnym nt. hodowli owiec w poszczególnych województwach, w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o zaprezentowana im zostanie hodowla owiec rasy świniarka, uczestnicy zostaną zapoznani z pracami, jakie odbywają się na jego terenie i ostatnimi doniesieniami naukowymi. Kolejnego dnia odbędą się wizyty w 2 gospodarstwach demonstracyjnych, specjalizujących się w produkcji owiec z przeznaczeniem na mięso, panel dyskusyjny dot. produkcji baraniny i jagnięciny. Czwartego dnia uczestnicy odwiedzą 2 gospodarstwa demonstracyjne, specjalizujące się w produkcji owiec i kóz z przeznaczeniem na produkcję serów, odbędzie się panel dyskusyjny dot. produkcji serów kozich i owczych, degustacja serów.

Przewidziane efekty są zgodne z przewidywanym 1 celem KSOW – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniem 6 KSOW, ponieważ wyjazd studyjny ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami, które bezpośrednio mają wpływ na inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich i rozpowszechnienie rezultatów działań rozwoju. Po odbytym wyjeździe studyjnym, w którym weźmie udział 40 osób, powstanie krótki fotoreportaż oraz prezentacja do wykorzystania na szkoleniach z hodowcami owiec i kóz w poszczególnych województwach. Efektem będzie rozpowszechnienie skutecznych praktyk hodowlanych oraz promowanie produkcji serowarskiej i produktów z mięsa owczego i jagnięcego w danym województwie w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego. Powstanie Artykuł w miesięczniku ,,Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz zostaną zamieszczone informacje na stronie internetowej www.kpodr.pl  oraz partnerskich stronach www.


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009