Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

"Zrównoważony rozwój gospodarczy w oparciu o walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne rzeki Wisły"

14.09.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjazdach studyjnych realizowanych w ramach projektu ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”. Uczestnicy wyjazdów studyjnych wezmą udział w szkoleniach na temat wykorzystania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto nabędą praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego. W ramach części warsztatowej prezentowane będą dobre praktyki innowacyjnych inicjatyw gospodarczych opartych na wykorzystaniu rzeki Wisły na rzecz stymulowania rozwoju lokalnego.  Szkolenia odbywać się będą w cyklu dwudniowym ( 10 godzin lekcyjnych).

W ramach projektu odbędą się 4 trzydniowe wyjazdy studyjne w terminach:

  • 22-24.09.2017 – woj. mazowieckie (Hotel i Restauracja "Pod Różami" ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia-Letnisko),
  • 29.09-01.10.2017 – woj. lubelskie (Hotel "Dwa Księżyce", 24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą, ul. Sadowa 15),
  • 06-08.10.2017 – woj. kujawsko-pomorskie, 
  • 13-15.10.2017 – woj. pomorskie (dokładne lokalizacje pozostałych szkoleń podane zostaną w późniejszych terminach).

Podczas szkoleń przewiduje się obszary tematyczne:

1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne i innowacyjne – 5 h, w tym:

  • formy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej;
  • innowacyjne wykorzystanie naturalnych walorów rzeki Wisły na obszarach wiejskich.

2. Tworzenie rynku zbytu dla usług obszarów wiejskich –5 h, w tym:

  • strategia promocyjna i marketingowa;
  • obsługa klienta;
  • know – how w budowaniu potencjału sprzedaży;

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział, obejmujący: wykłady, warsztaty, serwis kawowy składający się minimalnie z kawy, herbaty, wody, soków oraz ciastek lub ciasta. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich, samorządowców, członków Lokalnej Grupy Działania, Izb Rolniczych, stowarzyszeń Sołtysów, przedsiębiorców. Zakłada się udział 60 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniach. Ponad połowę grupy docelowej projektu mają stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje termin zgłoszenia oraz wiek uczestnika.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: poczta@razem-dla-rozwoju.pl lub kontakt pod nr telefonów: +48 575 225 871, + 48 575 225 873.

Pobierz:

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konferencji „Wisła nasza rzeka” organizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w ramach projektu   „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”.

Program konferencji:

10:00 – 10:15  –  Przywitanie uczestników

10:15 – 11:30  –  Potencjał Wisły w wymiarze przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym

11:30 –12:00  –  Przerwa

12:00 – 13:00  –  Produkty turystyczne i rekreacyjne rzeki Wisły

13:00 – 14:00  –  Perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału rzeki Wisły;

14:00 – 14:30 –  Przerwa

14:30 – 15:30 –  Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich

15:30 –  16:00 –  Dyskusja

16:00 –  17:00 –  Obiad

Konferencja odbędzie się dnia 18 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 w Wyszogrodzie

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009