Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego

10.11.2017

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, które odbywają się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej.

Celem projektu jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do działania, dzięki któremu będą w stanie same stworzyć sobie i innym miejsca pracy, a także uczestniczyć w życiu publicznym i dialogu społecznym.

W szkoleniach udział biorą kobiety zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz przedstawicielki samorządu rolniczego, związków i organizacji rolniczych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju aktywności i partycypacji społecznej kobiet lub zajmujących się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i wykluczenia społecznego.

Uczestniczki szkoleń otrzymują materiały informacyjne składające się z dwóch skryptów, z których jeden poświęcony będzie prawom kobiet, a drugi różnym możliwym formom aktywności lokalnej.

Podczas szkoleń Panie zdobywają niezbędną wiedzę na temat praw kobiet, jak również praktyczną wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, jako podmiotów ekonomii społecznej tworzących miejsca pracy. Wysłuchują wykładów na temat możliwości ich wsparcia. Zapoznają się z innymi możliwymi obszarami aktywności takimi jak: instrumenty wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności:

  1. Działania finansowane w ramach PROW 2014-2020 takie jak: sprzedaż żywności przez  rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
  2. Spółdzielnie rolników (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych), podmioty ekonomii społecznej, jak np. spółdzielnie socjalne;
  3. Projekt „Gospodarstwo otwarte na ludzi” zawarty w „Strategii na Rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”, jako działanie służące integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy i świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej.

Uczestniczki poszerzają swoją wiedzę o inne rozwijające się pola aktywności takie jak: gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne czy też gospodarstwa opiekuńcze, które również przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy.

Ponadto otrzymują elektroniczną wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ PROW 2014-2020 zawiera różne instrumenty wspierające rozwój lokalny, a także przedsiębiorczość wiejską.

Szczególnie ważne, w kontekście omawianych problemów są instrumenty wspierające rozwój rolnictwa społecznego. Rolnictwo społeczne zabezpiecza potrzeby ludzi słabszych, starszych, niepełnosprawnych, tworząc nowe miejsca pracy. Stwarza jednocześnie szansę mieszkańcom obszarów wiejskich, w szczególności kobietom uzyskania realnych dochodów.

Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy doradczyń koordynujących szkolenia  z przedstawicielkami i przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, a także wzmocnienie kontaktów liderek społeczności wiejskiej z doradczyniami ośrodków doradztwa rolniczego, lokalnych grup działania oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Kontakty te w przyszłości mogą zaowocować pomocą w opracowaniu i wdrożeniu konkretnych projektów.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009