Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

14.12.2017

Publikacje zawierają w formie artykułów teksty przygotowane przez specjalistów z zakresu rozwoju lokalnego pochodzących z rożnych ośrodków naukowych w kraju i prezentujących przykłady identyfikacji zasobów lokalnych w rożnych regionach Polski.

Artykuły zamieszczone w publikacjach zawierają zarówno próby uporządkowania i klasyfikacji zasobów lokalnych, jak również ich empirycznej identyfikacji, a przede wszystkim wskazania przykładów utylitarnego wykorzystania. Identyfikacja zasobów wraz ze wskazaniem ich możliwości wykorzystania jako przewag konkurencyjnych w rozwoju lokalnym stanowić może niewątpliwy efekt poznawczy i aplikacyjny w zakresie planowania strategicznego rozwoju obszarów wiejskich w różnych wymiarach przestrzennych.

Projekt wyszedł naprzeciw dyskusji na forum europejskim na temat endogenicznego wykorzystania zasobów do smart specialization wsi. „Strategia inteligentnej specjalizacji”, która zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oznacza krajowe lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi, w kolejnym okresie programowania unijnego może zostać przeniesiona także na niższe szczeble lokalnego planowania strategicznego, w tym na obszary wiejskie.  Istotnego znaczenia w budowaniu nowych produktów lokalnych i regionalnych, które stanowią nowy element w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, nabiera endogeniczny potencjał. W działaniach praktycznych chodzi więc przede wszystkim o mądry wybór tych zasobów specyficznych (tzw. smart specialization), które stwarzają najlepsze możliwości dla rozwoju obszarów wiejskich i koncentrowanie działań w ich obrębie. Projekt przyczynił się do:

  • uporządkowania wiedzy z tego zakresu,
  • wyznaczenia teoretycznych podstaw klasyfikacji, identyfikacji i oceny zasobów lokalnych na wsi,
  • wskazania możliwości ich wykorzystania społeczno-gospodarczego,
  • określenia roli w polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz prezentacji przykładów skutecznego wykorzystania zasobów lokalnych w rozwoju wsi (dobre praktyki).

Odbiorcami operacji byli badacze, planiści regionalni, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, studenci, reprezentanci mass mediów i inne osoby zainteresowane tematem. Poprzez zamieszczenie publikacji na platformach otwartego dostępu operacja przyczyniła się do transferu wiedzy o metodach identyfikacji smart specialization w oparciu o endogeniczne zasoby.

Więcej informacji o projekcie - zobacz

Pobierz publikacje:

Tom 45

Tom 46


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009