Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podziękowanie za współpracę

28.12.2017

Szanowni Państwo,

Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA dziękuje wszystkim Partnerom KSOW w Polsce oraz wszystkim jednostkom wsparcia sieci w MRiRW, agencjach oraz samorządach województw za owocną współpracę, wspólną realizację celów i zadań sieci, za okazaną życzliwość, zaufanie oraz wsparcie inicjatyw służących rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce. Żegnamy się z Państwem z życzeniami dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju sieci w kolejnych latach.

Dzień 31 grudnia 2017 r. to ostatni dzień funkcjonowania Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, która kontynuowała dzieło Sekretariatu Centralnego KSOW rozpoczęte przez nas w 2011 r. Z wdzięcznością myślimy o ostatnich sześciu latach naszej pracy i możliwości współpracy z wieloma Partnerami KSOW, osobami i instytucjami, z którymi wspólnie budowaliśmy sieć, mogliśmy wprowadzać szereg usprawnień i innowacji, łącząc własne zamierzenia z nadziejami oraz oczekiwaniami wobec funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce.

Wierzymy, że spełniliśmy pokładane w naszym zespole oczekiwania i nie zawiedliśmy okazanego nam zaufania, a nasza wspólna praca zostanie doceniona, pozostając w życzliwej pamięci wszystkich, dla których nasz zespół służył pomocą i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że nasze wspólne dzieło będzie kontynuowane w duchu dalszego rozwijania partnerskiej współpracy w ramach sieci.

Niech Nowy Rok 2018 przyniesie każdemu z Państwa, wraz z nowymi wyzwaniami, siły i środki do ich realizacji. Życzymy wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, trafnych decyzji w trudnych sytuacjach, optymizmu i wiary, która czyni cuda.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1780) z dniem 1 stycznia 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie będzie pełnić funkcję jednostki centralnej zapewniającej funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich,  o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, na poziomie krajowym, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że w dniu 4 stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019, z terminem składania wniosków o wybór operacji od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na portalu KSOW (www.ksow.pl).


                                                               Z wyrazami szacunku

Zespół Koordynacji KSOW w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009