Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowe wytyczne dotyczące innowacji w PROW na lata 2014-2020

14.02.2018

Biuro Pomocy ds. Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich opublikowało nowe wytyczne dotyczące innowacji w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Celem wytycznych jest dostarczenie informacji dla zainteresowanych stron, w jaki sposób prowadzić ocenę PROW w zakresie odpowiedzi na wspólne pytania ewaluacyjne związane z innowacją. Ponieważ efektów PROW dotyczących innowacji na obszarach wiejskich można się spodziewać najprawdopodobniej w dłuższej perspektywie, wytyczne koncentrują się w szczególności na tych działaniach związanych z ewaluacją, które będą sprawozdawane w Rocznym Sprawozdaniu z Realizacji w 2019 roku oraz w ewaluacji ex-post.

Wytyczne są podzielone na trzy części:

  • Rozdział 1: objaśnia system innowacji na obszarach wiejskich oraz koncepcję oceny innowacji w rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja wprowadza ramy polityki UE i PROW oraz ich wzajemne powiązania, a także przegląd wspólnych elementów oceny.
  • Rozdział 2: informuje Instytucje Zarządzające na temat specyfiki związanej z zarządzaniem oceną wymagań w zakresie innowacji i sprawozdawczości.
  • Rozdział 3: opisuje potencjał innowacyjny PROW.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi Wytycznymi.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009